Denne blomsterkassen er en av flere installasjoner som byrådet har plassert på tidligere parkeringsplasser i sentrum av Oslo. Foto: Mina Ridder-Nielsen Janssen

Kritikk mot bilfritt sentrum

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) får kritikk.
Torsdag, 23 november, 2017 - 13:59


Bystyremeldlem i FrP, Aina Stenersen, mener at MDG har for stor innflytelse i saken. Foto: Flickr/Aina Stenersen

I juni bestemte byrådet seg for å fremme bylivet i Oslo igjennom prosjektet Bilfritt byliv. Rundt 700 parkeringsplasser innenfor Ring 1 fjernes i løpet av 2018. På de tidligere 

parkeringsplassene er det installert utekontorer, ladebenker, solsenger og blomsterkasser. 

Byrstyremedlem fra FrP, Aina Stenersen, mener prosjektet skaper vanskeligheter for næringslivet i sentrum. 

– Vi har fått tilbakemeldinger om at næringslivet sliter fordi de mister kunder og inntjening fordi folk ikke finner parkering, forteller Stenersen. 

I de verste tilfellene har hun hørt om butikker som står i fare for å måtte legge ned, og mener engasjementet blant folk for å fjerne installasjonene er stort. 

– Flere tusen stilte seg nylig opp foran rådhuset og viste misnøye. Johansen er fraværende i debatten og svarer ikke på kritikken, sier Stenersen.

Mener det er FrP sin egen skyld


Byrådsleder Johansen mener at det er FrP selv som ødelegger for næringslivet. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven

Byrådsleder Raymond Johansen forteller til Journalen at det er FrP som skaper vanskeligheter for næringslivet. 

– Næringslivet sliter fordi FrP-regjeringen har tilrettelagt for det gjennom å øke grensen for momsfri handel fra utenlandske nettbutikker, sier han. 

Johansen har forståelse for at næringslivet opplever økende konkurranse, men mener det ikke er fordi parkeringsplassene forsvinner.

– Innføringen av økt grense for momsfrihandel er også noe næringslivets organisasjoner har reagert kraftig på, utdyper han.


I Møllergata har det blitt satt av stor plass til installasjonene. Her kan en leie bysykkel, lade telefonen og sette seg ned. Foto: Mina Ridder-Nielsen Janssen. 


Bordene er dekket med kart over byen med mål om at en lett kan finne frem. Foto: Mina Ridder-Nielsen Janssen

Mislykket prosjekt

Stenersen ser på prosjektet som mislykket.

– Installasjonene passer ikke inn i bymiljøbildet, bruksområdet er uklart og få tar dem i bruk. 

Johansen derimot forteller at færre biler kun er positivt for næringslivet.

– Noen av de travleste handlegatene vi har i Oslo i dag, er de uten biler, sier Johansen. 

Han forteller at handels-og servicenæringen selv har vært med på planen om å fjerne parkeringsplassene igjennom byrådets samarbeid med Levende Oslo


Utenfor Oslo rådhus er parkeringsplassene byttet ut med sittegrupper og blomsterkasser. Foto: Mina Ridder-Nielsen Janssen


Stenersen er skeptisk til om disse blomsterkassene passer inn i bymiljøbildet. Foto: Mina Ridder-Nielsen Janssen

Trenger alternativer


Det er satt av stor plass til sykkelutleie på de forskjellige stasjonene. Foto: Mina Ridder-Nielsen Janssen

Kommunikasjonssjef i Oslo Handelsstands forening, Kristin Bø, forteller at de har samme plan som byrådet om å gjøre sentrum mer levende. Allikevel synes de at dagens reform er snever. 

– Folk kommer ikke til sentrum for å sitte på en pinnestol på Rådhusplassen. Det må være liv i førsteetasjene i bygårdene. Og det er handel og servering en naturlig del av, forteller Bø.  

Hun mener at det trengs alternativer før byrådet iverksetter forbudet.

– Oslo har et stort sentrum med relativt sett lite innbyggertall, og er avhengig av at folk utenfra lettvint kan komme seg dit, sier hun.

Byrådet har i prosjektet bestemt seg for å satse spesielt på Øvre Slottsgate, Kongens gate, Fridtjof Nansens plass, Roald Amundsens gate, Møllergata, Kjeld Stubs gate, Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate.

Bø forteller at de i samarbeid med analysebyrået YouGov utførte en undersøkelse 23. september i år. Denne lørdagen var det både markedsdag i Oslo sentrum, samtidig som Bilfritt byliv hadde arrangement på sine områder. Undersøkelsen gikk ut på at de tok bilder av antall mennesker i de aktuelle gatene på samme tidspunkter. 

– Der var resultatet at handlegatene var fylt med folk, mens i pilotområdene var det nokså glissent, sier hun.

Det ble også tatt bilder samme tid og sted lørdagen etter. 

Flertallet er for 

Tirsdag faktasjekket faktisk.no hvorvidt flertallet i Oslos befolkning ønsker at sentrum skal være tilnærmet bilfritt. I artikkelen kommer det frem at faktisk.no kan stå inne for at flertallet ønsker seg et bilfritt sentrum.

I en undersøkelse som Kantar TNS 1 gjorde i mars var også flertallet for. Byrådet spurte 793 Oslo-innbyggere om sentrum bør være bilfritt. 27 prosent var uenige, mens hele 56 prosent svarte at de var enige. I undersøkelsen ble det også klart at det er flest unge som er enige i påstanden.

Ber Johansen fjerne installasjonene

Stenersen mener at installasjonene bør fjernes.

– Jeg synes de bør fjernes og innføre parkeringsplasser igjen, sier hun.

OHF etterspør en mer omfattende sentrumsplan, med en sentrumsleder i spissen.

I forslaget til statsbudsjettet for 2018 ble det klart at prosjektet skal satses videre på. 


Prikkene på bakken forteller at det ikke er lov å kjøre der. Foto: Mina Ridder-Nielsen Janssen