Introduksjonen av boken "Negotiating Journalism". FOTO: Astri Lægran Bratsve

Lanserte bok om journalistiske idealer

I går lanserte Shared Horizons sin nye bok "Negotiating Journalism". Boken forteller om hvordan virkeligheten er på grunnplan og blant journalister i ulike land.
Fredag, 3 november, 2017 - 15:26

I går ble boken “Negotiating Journalism - Core Values and Cultural Diversities” lansert. Boken er en del av et større samarbeidsprosjekt, og i juli 2016 ble det bestemt at det skulle bli til en bok. Prosjektet, som ble avsluttet dagen før boklanseringen, heter Shared Horizons og handler om journalistiske kjerneverdier og pressefrihet i Norge, Bangladesh og Tunisia.

Medieforsker Mozifur Rhaman fra Bangladesh er en av medredaktørene av boken. I følge han er boken svært viktig.

– Fra vårt perspektiv er denne boken svært viktig. Den er viktig for medieforskere, men også for nasjonale myndigheter, sier han. 


Margrethe Håland Solheim under gårsdagens lansering. FOTO: Astri Lægran Bratsve

Studenter involvert

Margrethe Håland Solheim har skrevet et av kapitlene i boka. Hun fikk gjennom et prosjekt på skolen stipend til å undersøke journalistiske idealer i Colombia. Hun sammenlignet funnene sine fra Colombia med funn fra Norge, Tunisia og Bangladesh, og fant en tydelig forskjell mellom landene.

– Journalister i Norge og Colombia tenker ganske likt og har de samme idealene, men i Colombia får ikke journalistene utrettet det de vil av sikkerhetshensyn. I Bangladesh og Tunisia, vil journalistene heller bidra til videreutvikling av landet, enn å være vakthund for nasjonale myndigheter.


Janina Abir viser stolt frem den nye boken hun har vært med å skrevet. FOTO: Astri Lægran Bratsve

Janina Islam Abir var bachelorstudent og forskningsassistent da hun ble med på Shared Horizons-prosjektet i 2013. Året etter fikk hun stipend til å utføre egen forskning, og sier selv at hun vokste med prosjektet.

– I begynnelsen var ikke prosjektet ment som en bok, men vi ønsket noe synlig som kunne huskes. Da landet vi på en bok, forteller Abir.

– Vi avsluttet hele prosjektet dagen før boklanseringen, og det var veldig følelsesladet, fortsetter hun.


Elsebeth Frey med den nye boken. FOTO: Astri Lægran Bratsve

Elsebeth Frey er stolt over den nye boken som forteller om hvordan virkeligheten er på grunnplan og blant journalister i de ulike landene de har jobbet. Boken vil derfor være mest relevant for mennesker innenfor journalistikken. 

– Vi regner vel ikke med at det vil bli et bredt publikum som vil lese denne boken da det er en del av mange forskningsbøker på dette feltet, men det vil være en bok for journalister, journaliststudenter, journalistlærere og journalistforskere, sier Frey.  

Frey var også klar på at de hele tiden var bevisste på å ha med bachelorstudenter i prosjektet sitt. 

– Mange var kritiske til at vi hadde med studenter i prosjektet, men de har jobbet godt og fått stipend som har hjulpet dem underveis. Dette har resultert i at de har egne kapitler i boka vi nå gir ut.