- Den største faren ved inntak av LSD er faren for at det man inntar ikke er LSD, skriver EmmaSofia på sine nettsider. Foto: Nima Taheri

Høyesterett halverte strafferammen for LSD

Organisasjon EmmaSofia mener det bør avkriminaliseres.
Onsdag, 8 november, 2017 - 12:45

Høyesterett vurderte i august for første gang siden 1999 straffenivået for innførsel og befatning med LSD, og de anerkjente stoffet som mindre skadelig enn tidligere antatt. Straffen ble redusert fra 120 timer samfunnsstraff til 45 timer.

Den politiske organisasjonen EmmaSofia vil ifølge nettsiden sin få Norge over til en forskningsbasert ruspolitikk.

Organisasjonssekretær Jørn Kløvfjell Mjelva er positivt innstilt til at Høyesterett nå har valgt å sette ned strafferammen, men er uenig i deler av vurderingen, som ifølge Mjelva ikke har den beste forskningsmessige bakgrunnen. 

Mener LSD er mindre skadelig enn alkohol

– Vi jobber for en ruspolitikk som er evidensbasert og med grunnlag til menneskerettighetene. Etter det vi anser er den beste tilgjengellige forskningen på det feltet, har LSD et lavere skadepotensial enn cannabis, sier Mjelva.

To sentrale studier som er blitt gjennomført (European rating of drug harms og Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis) viser til at rusmidler som psykaledika og MDMA er mindre farlige enn tidligere antatt. Derimot blir alkohol, heroin og crack kokain nevnt som langt mer skadelig. 

– I Høyesterett ble blant annet muligheten for såkalt serotonin-syndrom trukket frem som en mulig konsekvens av LSD. Vi har ingen dokumenterte tilfeller på at noen har fått serotonin-syndrom som følge av LSD-inntak, sier Mjelva.

Svein Tore Andersen fra Høyesterett skriver i en epost til Journalen at Høyesteretts syn på sakene kommer fram gjennom rettsdokumentet og vil ikke komme med ytterligere uttalelser.

I rettsdokumentet nevnes det aktuelle syndromet i stemmegivningen.

Stoffet har imidlertid i seg selv potensiale for farlige virkninger som serotonergt syndrom, feber, blødninger og levring av blodet, men det er vanskelig å påvise sikre sammenhenger mellom bruk og skadevirkninger. Sakkyndig understreket også at fravær av funn ikke uten videre er ensbetydende med at stoffet ikke er farlig”.

Les hele rettsdokumentet fra Høyesterett i PDF-format:
PDF icon rettsdokument_hoyesterett.pdf

Håper på avkriminalisering

Serotonin syndrom:

Serotonin er et kjemisk stoff som kroppen produserer og som behøves for at nervecellene og hjernen skal kunne fungere. Men for mye serotonin skaper problemer.

Alvorlig seretonin syndrom kan være fatalt dersom det ikke behandles. 

- Basert på dokumentet “Serotoningt syndrom

Mjelva mener ruspolitikken i Norge bør fornyes. 

– Den ruspolitikken vi har idag bidrar til at folk havner i utenforskap, frykt og stigmatisering. Enkelte grupper opplever at deres egne erfaringer eller opplevelser ikke blir tatt på alvor. Vi håper at de lovene og resultatene som har blitt gjort innenfor den terapeutisk bruken, viser seg å faktisk stemme. I så fall kan det hjelpe veldig mange mennesker med å komme ut av depresjon eller posttraumatisk stressyndrom, sier Mjelva.

LSD blir også brukt som hjelpemiddel i studiehverdagen, av studenter som mikrodoserer psykadelika. Nylig skrev Universitas om flere tilfeller av studenter i Oslo som bruker rusmiddelet. 

– I forelesninger ser jeg sammenhenger raskere og forstår ting bedre når jeg mikrodoserer, forteller “Kenneth” til nettavisen.

Organisasjonssekretæren til EmmaSofia håper på en avkriminalisering på kort tid, og større aksept rundt bruk av alternativer til alkohol og tobakk på lang sikt. Dette mener han vil lede til en tryggere og sunnere ruskultur.

– Vi er glade for at man i hvert fall har kommet ett skritt mot en mer forskningsbasert håndtering av enkelte rusmidler, sier Mjelva til Journalen.