Paneldeltakerne på Abloom filmfestival diskuterer utfordringene knyttet til det å være funksjonshemmet. Foto: Bibi Fatima Musavi

Arrangerer filmfestival for funksjonshemmede for sjette gang

– Her kan funksjonshemmede se at de ikke står alene, sier Årets forbilde 2016 Lubna Mehdi.
Tirsdag, 28 november, 2017 - 16:04

Abloom filmfestival har blitt arrangert årlig siden 2012. Målet med filmfestivalen er å skape en møteplass for funksjonshemmede, men også å bryte tabuet om det å være funksjonshemmet i innvandrermiljøer.

Savner informasjon

Det var rundt 400 deltakere fra ulike organisasjoner, skoler og voksenopplæringer under åpningskonferansen den 23.november på Saga kino. 

Maryam Zubair er deltaker på Abloom filmfestival, og mener festivalen har vært svært nyttig for henne. 

– Jeg har selv et funksjonshemmet barn, og derfor blir festivalen viktig for meg, sier Maryam Zubair.

Zubair forteller at hun er ny i Norge, og at hun derfor har et ekstra stort behov for informasjon om hvordan hun kan ta varet på barnet sitt.


Maryam Zubair legger ikke skjul på at det er utfordringer og tabuer knyttet til det å ha et funksjonshemmet barn. – Abloom skaper en møteplass, sier hun. Foto: Bibi Fatima Musavi

– Jeg vil vite hvordan jeg kan ta vare på han på best mulig måte, både fysisk og psykisk. Gjennom Abloom filmfestival er jeg et steg nærmere dette. Jeg kan i tillegg lære og se at han kan være en del av samfunnet selv om han er funksjonshemmet, sier hun. 

Nedsatt funksjonsevne ingen hindring

Blant deltakerne og paneldeltakerne i år er Lubna Mehdi. Mehdi er med i dokumentarfilmen De utvalgte (2016) som ble vist under filmfestivalen. Hun ble også kåret til Årets forbilde i 2016 av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir), for sitt arbeid og engasjement for døve barn og unge med innvandrerbakgrunn. 

– Det er utrolig fantastisk at Abloom har arrangert festivalen. Folk med nedsatt funksjonsevne kan få noen å identifisere seg med. Jeg kjenner mange døve og funksjonshemmede som er ensomme. Her kan de få bli kjent med andre og samtidig se at de ikke er alene, forteller Mehdi. 


Lubna Mehdi deltar på årets filmfestival på Abloom for å spre sitt engasjement og dele sin historie. Foto: Bibi Fatima Musavi

Mehdi forteller at det å være funksjonshemmet kan være en utfordring, på grunn av manglende forståelse hos enkelte. Men hun ser ikke på det som et hinder i hverdagen. 

–  Folk som kun ser meg som døv, tenker sikkert at det må være et stort hinder. Men jeg har akseptert det, og vil ikke se på det som et hinder, sier hun. 

Bryter ned tabuer

Leder og konseptutvikler Faridah Nabaggala, startet Abloom med et ønske om å løfte barn og unge med nedsatt funksjonsevne.

– Jeg startet Abloom filmfestival fordi jeg ønsket at barn og unge med nedsatt funksjonsevne kunne få en sjanse til å bli sett og hørt. Veldig mange foreldre med funksjonshemmede barn, særlig innvandrerforeldre, lever i ensomhet. De vet ikke hvordan de kan søke hjelp og få kunnskap om rettighetene deres, sier hun. 


– Da jeg fikk et funksjonshemmet barn, forstod jeg hvor vanskelig innvandrerforeldre med funksjonshemmede barn har det. Da bestemte jeg meg for å gjøre noe med det, sier leder for Abloom, Faridah Nabaggala. Foto: Bibi Fatima Musavi

Med et slagord som “Bryt ned tabuer”, har Abloom et ønske om å endre synet på det å være funksjonshemmet, særlig i innvandrermiljøer.

 – Jeg fikk et funksjonshemmet barn i 2005, og da forsto jeg at jeg måtte gjøre noe for å hjelpe barnet mitt og andre i lignende situasjoner. Vi måtte skape en møteplass for innvandrere med funksjonshemmede barn, og voksne funksjonshemmede innvnandrere, sier Nabaggala.

– Man føler skam

Også tidligere artist og sanger Åse Kleveland (Ap) var deltaker under festivalen. For henne har det vært viktig å delta for å bryte ned fordommer og øke kunnskapen om funksjonshemmelse.

– Abloom har vært viktig for å få kontakt med minoriteter. I enkelte land føler man skam i forhold til det å ha funksjonsehemmede barn. Abloom jobber med å bryte dette tabuet, sier Kleveland.


– Filmfestivalen har vært viktig for å bryte fordommene og øke bevistheten rundt funksjonshemmelse, sier Åse Kleveland (Ap). Foto: Bibi Fatima Musavi

Kleveland forteller at filmfestivalen har skapt bevissthet om funksjonshemmelse. Hun syns man lærer å kjenne funksjonshemmede barn og unge, og deres behov. 

– Filmene som har blitt vist har vært svært gode og informative. Bare i år har det deltatt mer enn 3000 hittil på de ulike arrangementene, og det viser resultater, sier Kleveland.