Mandag kveld samlet hundrevis av mennesker seg på Eidsvollsplass for å vise sin støtte til oktoberbarna. Foto: Camilla Klungland Ousdal

– Norges asylpolitikk har blitt en av de strengeste i Europa

Linn Victoria Sirnes fra Rødt Oslo var en av flere hundre som møtte opp mandag for å kreve stopp av utsendelser til Afghanistan.
Tirsdag, 21 november, 2017 - 11:15

«Oktoberbarna»

«Oktoberbarna» ankom Norge høsten 2015 som enslige, mindreårige asylsøkere fra Afghanistan.  Ifølge norske myndigheter fyller flere av oktoberbarna 18 år i løpet av høsten. Dermed mister de beskyttelsen de har krav på som mindreårig. Arbeiderpartiet la frem forslag i Stortinget om at asylsaker fra unge afghanere skal vurderes på nytt. 14. november fikk forslaget flertall og det ble vedtatt i Stortinget.

– Den meldingen dere gir i kveld høres helt inn i den salen der. Helt inn til regjeringen, sier Audun Lysbakken (SV) fra scenen på Eidsvollsplass og peker mot Stortinget.

– Den viser at det finnes et annet Norge. Et Norge som er klar for å stå opp for urett og nød i verden. Et Norge som er klar for å ta ansvar for folk rundt seg. Et varmt, solidarisk og engasjert Norge. Takk for at dere representerer det Norge her i kveld, fortsetter Lysbakken.

Markeringen startet med et fakkeltog som gikk fra Jernbanetorget til Eidsvollplass. Foran Stortingen ble flere appeller holdt. Hovedbudskapet var at regjeringen måtte stoppe returen av oktoberbarna. FNs internasjonale barnedag lå som bakteppe for markeringen.

Håper på endring i asylpolitikken

Linn Victoria Sirnes er av av arrangørene bak markeringen. Hun sier at målet med markeringen er å vise solidaritet med oktoberbarna. Samtidig har hun et håp om at det kan være en begynnelse på et politsk press som vil føre både Senterpartiet og Arbeiderpartiet vil stemme ja til Rødt, SV og MDG sitt forslag om midlertidig stans av utsendinger til Afghanistan.

– Jeg håper på endring, sier hun.


Linn Victoria Sirnes håper at markeringen kan bidra til en endring i norsk asylpolitikk. Foto: Camilla Klungland Ousdal

Sirnes er en del av den nyopprettede Rødt Oslo Solidaritet og Flyktningslag som er en av drivkreftene bak markeringen. Hun mener at Norges asylpolitikk er inhuman.

– Norges asylpolitikk har blitt til en av de strengeste i Europa. Vi har en «ekskluderingsminster» som oppfordrer til å bryte menneskerettighetene, av innvandringsregulerende hensyn, sier Sirnes. – FrP med Sylvi Listhaug i spissen bidrar til å skape fremmedfrykt og splid i samfunnet.

Advarer mot å stanse alle returer til Afghanistan


Espen Teigen (Frp) tror at Norge kan bli en frihavn for afghanere i Eurpoa om returene stanses. Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Espen Teigen (Frp) er politisk rådgiver for innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug. Han mener at de som får avslag må sendes ut.

– Det er ikke om du er snill og grei, men om du har behov for beskyttelse som er avgjørende. Vi kan ikke undergrave asylsystemet, sier han.

Teigen advarer mot returstans.

– Jeg vil på det sterkeste advare at om å stanse alle returer til Afghanistan. Norge blir svært mye mer attraktivt dersom det blir returstans. Da kan Norge bli en frihavn for afghanere i Europa. Det gjøres grundige vurderinger i hver sak. Afghanere med rett til opphold, får det, sier han.

Markeringen viser motstanden i folket

Janne Løken er initiativtaker for aksjonsgruppen Nok er Nok som jobber med protester og informasjonsarbeid rundt Norges asylpolitikk. Gruppen er blant de som tok initiativ til markeringen.


Janne Løken mener at markeringen er viktig for å vise motstanden i folket. Foto: Privat

– Markeringer er en viktig del for å vise motstanden hos folket, sier Løken. Det er med på å åpne øynene til politikere og folket.

Løken har vært engasjert i flyktningspørsmålet siden hun i 2015 dro til Lesvos som frivillig. Slik som situasjonen er nå, sier hun at ingen burde tvangsreturneres til Afghanistan. Hun viser til innstramminger og asylmottak som legges ned og ser på det som en skam at Norge ikke hjelper flere i nød.

– Hvis ikke vi snur nå, vil historien dømme oss

Linn Victoria Sirnes forteller at de har et bredt spekter av partier og organisasjoner, både som medarrangører og som tilsluttet. På markeringens arrangementside på Facebook står 47 organisasjoner og andre aktører på listen over de som har sluttet seg til markeringen.

– Det er viktig å vise politikerne at det er et stort mangfold av ulike aktører som krever en stans i returene, sier hun.

Sirnes er bekymret for utviklingen av samfunnet og verdiene.

– Vi mister nestekjærlighet, medmenneskelighet og solidaritet. Hvis ikke vi snur nå, vil historien dømme oss, sier hun.