Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne var noen av gjestene da NOAS inviterte til "bursdagsselskap" for oktoberbarna. Foto: skjermdump/noas.no

NOAS gratulerer oktoberbarna med dagen

Profilerte personer taler asylsøkernes sak for gratis rettshjelp.
Tirsdag, 28 november, 2017 - 14:22

NOAS arbeid

  • Jobber for å gi asylsøkere informasjon og veiledning
  • Bistå med gratis rettshjelp og med å påvirke regelverk og asylpraksis.
  • Arbeider for at norske myndigheter skal følge FNs anbefalinger og respektere menneskerettighetene.

Kilde: http://www.noas.no 

Over 900 oktoberbarn - mindreårige, enslige asylsølere som på papiret har fylt 18 år, skal sendes tilbake til Afghanistan.

Gjennom NOAS aksjon ”Gratulerer med dagen” ønsker profilerte personer oktoberbarna lykke til på reisen. De ønsker at Norge behandler asylsøkere på en rettferdig og human måte i tråd med FNs Flykningskonvensjon. Sigrid Bonde Tusvik, Lisa Tønne, Lars Vaular og Kristoffer Joner var noen av gjestene i NOAS 18-års feiring.

Kutt til NOAS

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2018 å kutte tilskuddet til NOAS med 1,1 millioner kroner. Kuttet vil være kritisk for asylsøkeres rettsikkerhet i Norge, en rettighet som er viktigere å ivareta enn noen gang, i følge NOAS.

Norge har Europas strengeste asylpolitikk

En undersøkelse i Aftenposten viser at det siste året har kun 0,3 prosent av asylsøkerne i Europa kommet til Norge. 97 prosent av søknadene til voksne afghanske menn blir avslått, og Norge er et av landene i Europa som sender asylsøkere tilbake raskest.

Hittil i 2017 skriver NOAS på sin hjemmeside at halvparten av sakene de har engasjert seg i har endt med at avslag har blitt endret til opphold. Sakene har dreid seg om mennesker som etter FNs Flykningskonvensjon har rett til beskyttelse.