Økte bompengepriser: – En miljøbløff!

I går ettermiddag møtte rundt 3000 mennesker opp til demonstrasjon mot den nye bomringen i Oslo.
Torsdag, 2 november, 2017 - 19:13

– Nå er det nok! Nå er det nok! roper demonstrantene utenfor Rådhuset onsdag ettermiddag, før de går videre til Stortinget og fortsetter demonstrasjonen der. 

Initiativtaker for demonstrasjonen, Cecilie Lyngby, forteller at de demonstrerer mot økningen av bomringen, og at de heller ikke ønsker at det skal bygges 50 nye bomstasjoner i indre Oslo i løpet av 2019.

– Vi er for miljø, og vi er for at vi skal betale hvis vi slipper ut noen skadelige gasser, men vi er ikke for den økningen som har vært innenfor den tidsrammen som vi har nå. Vi hadde tre-fire måneder på oss, og det er galskap. Vi kan ikke endre livet vårt på så kort tid, forteller Lyngby til Journalen.


Initiativtaker Cecilie Lyngby klar for demonstrasjon. Foto: Ingrid Godager

Påvirker hverdagen


Mahboubi vil at regjeringen skal se at folket mener alvor. Foto: Ingrid Godager

– Dette her påvirker hverdagen til folk. Det dreier seg ikke lenger om miljøet, men det dreier seg om penger i lomma til regjeringen, forteller initativtaker Rebecca Mahboubi til Journalen. 

Mahboubi mener også regjeringen bør vise folket hvordan de skal klare å leve med økningen av bomringen, da hun ikke tror regjeringen forstår at dette ødelegger for svært mange mennesker.

– Dette påvirker utrolig mange bedrifter, som igjen kommer til å føre til en økning av prisene. Det handler om vareleveringer, der bedriftene er avhengige av å kunne kjøre selv. Dette kommer vi igjen til å betale mer for gjennom for eksempel mat, sier Mahboubi.

Bedre luftkvalitet og et bedre kollektivtilbud

Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo Sosialistisk Venstreparti, forteller at det er flere grunner til at de ønsker å øke bompengene. Det handler først og fremst om luftkvaliteten i Oslo. 


Eidsvoll mener økningen av bomringen vil føre til bedre luftkvalitet og et bedre kollektivtilbud. Foto: Ingrid Godager

– Det alvorligste er at 185 personer dør for tidlig hvert år på grunn av den helseskadelige luftkvaliteten i Oslo. I tillegg er det slik at når vi jevnlig puster inn dårlig luft så vet vi at det kan påvirke nervesystemet, og det kan gjøre at vi utvikler sykdommer som astmaallergier og kols, sier Eidsvoll til Journalen. 

I tillegg ønsker SV å få inn mer penger til å finansiere kollektivtrafikken. 

– Vi vil gjøre kollektivtrafikken bedre og øke fremkommeligheten. I Oslo går 95 prosent av pengene som kommer inn fra bomringen til kollektiv, forteller Eidsvoll.

Forstår at folk er sinte

– Det er en stor omveltning som kommer over natta, altså det innføres fra en dag til en annen, så jeg forstår veldig godt at folk reagerer, sier Eidsvoll.

Hun håper allikevel at folket vender seg til endringen, og at de ser at regjeringen virkelig satser på kollektivtrafikken og ønsker å gjøre nye investeringer. 

– T-banen og bussene skal gå oftere, vi skal kjøpe nye trikker, og vi skal bygge T-bane til Fornebu. Jeg håper folk ser at kollektivtilbudet stadig blir bedre. Vi har fått flere nattbussavganger, busser og trikker går lengre om kvelden, og i tillegg prøver vi å gjøre det sånn at billettprisene ikke skal øke. Spesielt ungdom og studenter skal ikke få økning i billettprisene sine, avslutter Eidsvoll.