Politistudenter lar seg ikke berolige av det endelige budsjettet. Foto: Kristine Fidje Olsen.

Politistudenter fortsatt bekymret for jobbframtiden

Statsbudsjettet for 2018 lover penger til ansettelse av alle nyutdanna politi. Likevel er flere av studentene bekymret for om de får jobb.
Fredag, 24 november, 2017 - 11:42

I forslaget til statsbudsjettet for 2018 ble det ikke gitt noen midler til ansettelse av politistudenter som går ut av Politihøgskolen. Nå er forhandlingene over, og budsjettavtalen innebærer blant annet 131 millioner kroner til ansettelse av alle som går ut av Politihøgskolen i 2018, og ansettelse av tjenestemenn ute i distriktene.

Tredjeårsstudent ved Politihøgskolen Renate Aaseng fryktet en ansettelsesstopp hvis regjeringen ikke bevilget penger til nyansettelser. Selvom det nå er gitt penger til ansettelse av studenter, mener hun at det fortsatt er grunn til bekymring. 

– Det er mye bedre enn ingen penger, men fremdeles blir det stor konkurranse for å få seg jobb, sier hun.


Sofie Nateid Løvstakken er, til tross for endringene i statsbudsjettet, bekymret for jobbmulighetene. Foto: Kristine Fidje Olsen

Tredjeårsstudent Sofie Nateid Løvstakken er også bekymret.

– Det er bra at vi har fått innvilget mer penger til nyansettelse, men er redd for at det ikke er nok med tanke på etterslepet fra 2016- og 2017-kullet som enda ikke har fått jobb.

Hun etterlyser en større balanse mellom antall jobber og antall som utdannes. 

– Jeg synes kanskje politiet burde se på at det burde være en balanse mellom hvor mange de utdanner og hvor mange jobber det er der ute, sier hun. 

Utarbeidet plan

Justis- og beredskapsdepartementet skriver i en mail til Journalen at Politidirektoratet har utarbeidet en plan, hvor alle som gikk ut i 2016 skulle ha fått jobb innen 1. juni 2017, og at alle som gikk ut i år skal ansettes i løpet av året. 

– Midlene kommer i tillegg til det som har blitt bevilget tidligere, sier Linda Hafstad, kommunikasjonsrådgiver ved Justis- og beredsskapsdepartementet. 

De siste årene har ansettelsene av studenter vært fullfinanisert. I 2015-2017 har budsjettet til ansettelser vært mellom 163-167 millioner kroner, noe som tilsvarer omlag 350 nye stillinger.

Politidirektoratet har ikke hatt kapasitet til å kommentere saken ytterligere.