Utenfor Oslo tingrett er det satt opp en isskulptur med grunnlovens paragraf 112 på. FOTO: Tonje Halvorsen

Siste dag i Norges første klimasøksmål

Greenpeace Norge og Natur og ungdom saksøker den norske stat for å vedta ti nye utvinningstillatelser i Barentshavet. Saksøkerne mener vedtaket strider med blant annet grunnlovens paragraf 122.
Torsdag, 23 november, 2017 - 10:30

Fra 14. november har det første klimasøksmålet i Norge pågått i Oslo tingrett. I rettsaken skal det avgjøres om om regjeringens vedtak om utvinning av olje og gass i Barentshavet strider mot grunnloven. 

I grunnlovens paragraf 122 står det blant annet: 

“Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten. (…) Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger.”

Saksøkerne mener petroleumsutvinningen er ødeleggende for miljøet i arktis og resten av verden, og at det ikke bidrar til behovet for å redusere CO2-utslipp. Utvinningen vil sannsynligvis kunne føre til klimagassutslipp i mange tiår fremover, og er ikke er forenelig med Parisavtalen eller grunnlovens paragraf 112 ifølge saksøkerne. 

Trosser Parisavtalen

Norge er et av de 196 landene som har signert Parisavtalen, og forplikter seg dermed til å kutte ned på utslipp og begrense den globale oppvarmingen. Regjeringens vedtak om å utvinne mer olje er i følge den amerikanske klimaforskeren, James Hansen, i strid med avtalen. 

-I løpet av det siste året har regjeringen din ikke bare opprettholdt planene om å lete etter olje i Arktis, men til alt overmål annonsert en 24. konsesjonsrunde. Dette skjedde bare måneder etter at Norge undertegnet Parisavtalen og hyklet sin tilslutning til vår tids moralske imperativ: å holde klimaet innenfor en trygg terskel på 1,5 grader celcius, skriver han i et debatt-innlegg til Dagbladet. 

Må stoppe utbyggingen av nye oljefelt

En studie gjort av Oil Change International viser at all utvinning av fossilt brennsel og utviding av industrien må ta slutt for at global oppvarming og ødeleggelse av miljøet skal begrenses. Nøkkelfunnene i studien viser at dagens karbonutslipp fra olje, gass og kull i verden, vil føre til at temperaturen i verden vil øke med langt over 2 grader. 

Den endelige dommen vil være klar om 4-12 uker.