Slik kan hovedgata i Oslo bli seende ut. Illustrasjon: Oslo kommune

Slik kan Karl Johan bli seende ut

Oslo kommune har lagt frem forslag til tiltak mot terror.
Mandag, 6 november, 2017 - 16:50

Mandag ettermiddag la Oslo kommune frem sitt forslag til hvordan hovedstadens paradegate skal forebygge terror. Dette kommer frem i en pressemelding fra Byrådslederens kontror.

Vil benke terrorister med blomster

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, ønsker at Oslo skal være en trygg by og mener tiltakene ved å sette ut tyngre blomsterkasser, benker og betongringer vil forebygge mulig terror.

– Vi kan ikke mure oss inn i frykt for terror, men vi skal forebygge. Dette er bakgrunnen for at kommunen nå gjennomfører risikoreduserende tiltak i deler av sentrum, sier Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.


Eksempler på elementene som kan benyttes. Foto: Oslo kommune

 

Risikoreduserende tiltak integrert i byrommet

Johansen understreker at tiltakene skal være en integrert del av bybildet, i tråd med Prinsipplan for grunnsikring og gatebruk, fra 2014. Der legges det opp til at tiltak skal integreres i utsmykning og arkitektur, så langt det er mulig.

– Dette er også kommunens mål. Innledningsvis vil det bli brukt benker, tyngre blomsterkasser og betongelementer til å lage hindringer. Betongelementene skal fortløpende erstattes av flere, tyngre blomsterkasser. Målet er at disse blir en integrert del av bybildet. Vi ønsker ikke at Oslo sentrum skal se ut som en festning, sier Johansen.


Eksempel på plassering av hindringer. Ilustrasjon: Oslo kommune

 

Strengere regler for varelevering

I tillegg vil det strammes inn på håndhevelsen av tidspunktet for varelevering. I dag skal varelevering i gågater skje mellom midnatt og 11.00, og midnatt og 09.00 i helgene. Oslo kommune har sendt brev til politiet, der vi ber om bistand til strengere håndhevelse av dette regelverket. Dette er viktig for å unngå at varebiler kjører inn i områder der mange ferdes, utover regulert tidsrom, eller at varebilene blir stående på tomgang uten tilsyn.

– Dette er enkle, men viktige grep. Når vi gjennomfører tiltak for å redusere risikoen må det være klokt utformet. Næringslivet skal fortsatt kunne gjøre jobben sin, men sikkerheten kommer først. Arbeidsgruppen jeg har nedsatt for å se videre på permanent sikring av byrom vil ha tett dialog med berørte aktører fremover. Vår viktigste oppgave er å sørge for at folk vet de er trygge når de ferdes i byen vår, sier Johansen.