Det nasjonale målet er å holde gjenvinning av ordinært avfall på minst 80 prosent. Foto: Jan Truter/Flickr

Nordmenn kaster mer enn aldri før

I 2015 kastet nordmenn til sammen over 11 millioner tonn søppel, en økning på 3 prosent fra året før.
Onsdag, 22 november, 2017 - 13:19

Definisjon

- Materialegjenvinning: 
Avfallet blir utnyttet, enten beholdt helt eller delvis.

- Energigjenvinning:
Brenning av avfall hvor energien blir utnyttet. 

Avfallsmengdene i Norge har hatt en gradvis økning de siste årene, ifølge en rapport fra SSB.

Nedgang i gjenvinning

Ordinært avfall som blir gjenvunnet skal ligge på minst 80 prosent, men i 2015 var det en nedgang fra 80 prosent til 77 prosent fra året før viser en rapport fra SSB. Det er ikke bare gjenvinning av ordinært avfall som har blitt redusert. Materialgjenvinning og energigjenvinningen har gått ned de siste årene. 

Forbud mot deponering

Det ble i 2009 innført et forbud mot biologisk nedbruttbart avfall. Å deponere avfall betyr å legge avfall på et godkjent område. Dette gjelder avfall som ikke kan brukes på nytt, energigjenvinnes eller materialgjenvinnes. Rappporten fra SSB viser at ordinært avfall som blir deponert har økt de siste årene med ett prosent fra 2012 til 2015. 

—Vi ønsker mindre deponering av ordinært avfall som egner seg for gjenvinning, sier Pål Spillum, leder for seksjon for avfall og gjenvinning.

Videre forteller han at mye av det ordinære avfallet er betongavfall og at de har lagt frem et forslag som skal gjøre det enklere å utnytte betongavfall som bare er svært lett forurenset. 

Emneord: