Kvinner stemte mer til venstre enn menn under årets storingsvalg Foto: Camilla Klungland Ousdal

SSB: Kvinner stemmer til venstre

Regjeringspartiene Fremskrittspartiet og Høyre har lavere kvinnelig andel blant sine velgere enn opposisjonen, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette samsvarer med tidligere tendenser.
Onsdag, 22 november, 2017 - 14:07

I rapporten som tar for seg kjønnsfordeling av velgere til de forskjellige politiske partiene, fremkommer det at 7 av 10 Sosialistisk Venstrepartis velgere er kvinner.

– Vi er glade for at kvinner stemmer SV. Det tror vi henger sammen med de sakene vi har tatt opp, sier Audun Herning som er partisekretær i SV.


Audun Herning (SV) tror årsaken til at partiet har flertall med kvinnelige velgere henger sammen med de politiske sakene som partiet fokuserer på. Foto: Jo Straube

Herning mener at årsaken til flertall av kvinnelige velgere kan komme av saker som miljø og rettferdighet. Dette sier han er saker som SV har fokusert på over tid.

– Fra andre undersøkelser vet vi at dette er temaer som kvinner er opptatt av, sier han. – I tillegg er vi et feministisk parti som trekker opp kjønn som en viktig dimensjon i mange ulike politikkområder.

Stabile kjønnsforskjeller

Foreløpige tall fra velgerundersøkelsen viser samme tendenser ved stortingsvalget i 2017 som tidligere. Kvinnene lener seg mest mot venstre og menn mest mot høyre.

51 prosent av kvinnelige velgere stemte på Sosialistisk Venstreparti (SV), Arbeiderpartiet (Ap), Rødt eller Senterpartiet (Sp). Under 4 av 10 Frp-velgere er kvinner, samtidig stemte 53 prosent av mannlige velgere på Fremskrittspartiet (Frp), Høyre, Venstre eller Kristelig Folkeparti (KrF).

Disse kjønnsforskjellene har ifølge SSB vært stabile over lang tid.

Flertall av menn på høyresiden


Tom Erlend Skaug (H) sier at Høyre vil jobber for å øke andelen kvinnelige stemmer frem mot valgene i 2019 og 2021. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Tom Erlend Skaug, sekretariatsnestleder og leder for politisk avdeling i Høyre, sier at de har merket seg at partiet har en høyere andel velgere blant menn.

Skaug nevner også de politiske sakene som mulig årsak til kjønnsfordelingen.

– Vi vet at kvinner er opptatt av litt andre saker enn menn, og det kan dermed muligens ha sammenheng med at Høyre har vært mer synlig på saksområder menn gjerne er mest opptatt av, sier han. 

– Dette gjelder for eksempel skatt, økonomi, arbeidsplasser og samferdsel. På den andre siden vet vi at kvinner er mer opptatt av saksområder som skole, helse og miljø.

Frem mot valget i 2019 og 2021 sier Skaug at Høyre vil jobbe for å få frem sin politikk på skole, helse og miljø og ser da grunnlag for å få flere kvinnelige stemmer.

– Det er naturligvis viktig for oss at både kvinner og menn skal føle seg hjemme i Høyre og stemme Høyre. Derfor blir det viktig for oss å øke andelen kvinner som stemmer Høyre frem mot valgene i 2019 og 2021, sier han.