NYE KRAV: Det er delte meninger om det nye kravet som stilles til sykepleierstudenter. Foto: Marie Hoff-Nilsen

Strengere krav for sykepleierstudenter

Norsk Sykepleierforbund Student tror et karakterkrav gir bedre kvalitet på sykepleierutdanningen, men sykepleierstudentene er uenige om det er rett vei å gå.
Tirsdag, 28 november, 2017 - 12:44

I november ble det klart at regjeringen innfører krav om tre i matte og norsk for å studere sykepleie. Det har mottatt blandet respons blant sykepleierstudentene. Leder for Norsk Sykepleierforbund Student, Christian Strømnes, ser likevel positivt på fremtiden. Høyres helsepolitiker, Sveinung Stensland, forklarer at de ser at sykepleiere gjør feil i forbindelse med medikamentregning, og derfor er opptatte av at man må ha med seg grunnleggende matteferdigheter inn i utdanningen.