Det vil nå åpnes for at studenter og eldre kan bo sammen i omsorgsboliger. Foto: Melinda Haugen

Studenter i omsorgsbolig

Et nytt prosjekt vil forene generasjoner for å skape meningsfylte hverdager og godt bomiljø.
Onsdag, 22 november, 2017 - 10:25

Fra i høst vil to studenter få mulighet til å flytte inn på omsorgsbolig i Horten. De vil få en 32 kvadratmeter stor leilighet til 2700,- per måned, mot at de bruker 30 timer i måneden på å være sosiale med beboerne.

Vil dele sin livserfaring

På Frogner seniorsenter i Oslo var det mange som var positive til prosjektet. En av de var Lise Stigen.

– Jeg synes det høres spennende ut. Begge parter har mye å lære av hverandre, sier Stigen.

Hun tror studentene vil ha godt av å høre om hvordan det er å være gammel, og tror prosjektet kan bidra til et mindre segregert samfunn.


Lise Stigen tror begge parter kan lære mye av hverandre. Foto: Melinda Haugen

Bekymret for bemanning

Journalen har vært i kontakt med flere studenter som også stiller seg positive til prosjektet, men Johanne Sumstad Artved har en bekymring.

Hun er usikker på om de eldre vil bli tilstrekkelig ivaretatt dersom bemanningen avhenger av studenter.

– Det er en bra tanke, men hvor mye ansvar vil havne på studentene? Det vil være stunder hvor vi må fokusere på det å være student. Hva vil for eksempel skje i eksamensperioder?


Johanne Sumstad Artved er bekymret for at for mye av ansvaret vil falle på studentene. Foto: Melinda Haugen

Tilrettelegger fra sesong til sesong

Birgit Gundersen er avdelingsleder ved Braarudtoppen omsorgsbolig i Horten og kan forklare hvordan de har tenkt å løse bemanningen i disse periodene.

– De som flytter inn skal være en ekstra ressurs, ikke en del av grunnbemanningen. I ferier og eksamensperioder får vi tilrettelegge for hver enkelt slik at de får dekket arbeidstimene på en annen måte, forteller Gundersen.

Hun påpeker at dette er et prosjekt, som gjør at det vil være åpent for å finne gode løsninger underveis.

Horten er første kommune i Norge som starter opp dette prosjektet, som har hatt stor suksess blant annet i Nederland.