Flere hundre tente fakler for å vise solidaritet med forfulgte kristne. Foto: Fanny Bu

100 millioner kristne forfølges

79 prosent av verdens befolkning lever i land med høye restriksjoner på tros- og livssynsfrihet. På mandag ble det arrangert fakkeltog for å støtte forfulgte kristne.
Onsdag, 8 november, 2017 - 15:32

Flere hundre møttes i Oslo domkirke for å vise sin støtte til kristne som er frarøvet religionsfriheten. Etter gudstjenesten tente de fakler, og gikk gjennom sentrum, til Utenriksdepartementet. Her ble det overlevert et opprop til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Oppropet problematiserer hvor mange kristne som lever som diskriminerte og forfulgte og oppfordrer regjeringen til å handle. 

– Fakkeltog er en fin mulighet for engasjerte mennesker å få et sted å uttrykke sitt engasjement på, sier Lisa Winther, menneskerettighetsrådgiver i Stefanusalliansen. 

Fakkeltoget ble arrangert av de kristne organisasjonene Åpne Dører og Stefanusalliansen, som begge jobber for å støtte forfulgte kristne verden over. 


Fakkeltoget gikk fra Oslo domkirke til 7. juniplassen utenfor Utenriksdepartementet. Foto: Fanny Bu

Desinformasjon, diskriminering og vold

Lisa Winther sier at det ikke finnes noen universell definisjon på forfølgelse. Stefanusalliansen operer med en tretrinns modell som beskriver begrepet. Den omhandler at mennesker som er forfulgte blir utsatt for desinformasjon, diskriminering og vold.

Den norske utlendingsloven definerer forfølgelse som en ”alvorlig krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter”. En slik krenkelse kan være frarøvelse av retten til liv, tortur, mishandling, slaveri og tilbakevirkende straff. Religionsforfølgelse kan gi grunnlag for status som flyktning og gi oppholdstillatelse i Norge.  

– Man kan tenke seg to hovedaktører som står bak religionsforfølgelsen. Enten myndighetene eller ikke-statlige aktører, sier Lisa Winther. 

Myndighetene kan misbruke lovverk, sensurere og overvåke kristne. I noen tilfeller blir de religiøse straffeforfulgt på falske grunnlag og torturert i fengsel eller henrettet. Ikke-statlige aktører kan være familie, nabolag, lokalsamfunn, andre religiøse grupper eller lignende. Disse truer, angriper, baksnakker eller utestenger. 


Lisa Winther mener fakkeltog skaper engasjement hos det norske folk. Hun jobber som menneskerettighetsrådgiver i Stefanusalliansen. Foto: Fanny Bu 

Skremmende tall

I følge en rapport fra Pew Institute, publisert i 2017, lever 79 prosent av verdens befolkning i land med høye restriksjoner på tros- og livssynsfrihet. 200 milioner kristne blir diskriminert på grunn av sin tro. 100 milioner av disse opplever alvorlig forfølgelse, sier Åpne Dører på sine hjemmesider. I Nord-Korea, Somalia, Afghanistan, Pakistan og Sudan er kristenforfølgelsen størst.

– Det er likevel vanskelig å operere med tall på hvor mange kristne eller andre mennesker som er forfulgt for sin tro, fordi man aldri vet nøyaktig hvor mange som føler det på kroppen, sier Lisa Winther i Stefanusalliansen.


I de røde landene opplever kristne ”ekstrem forfølgelse”. Nord-Korea, Somalia, Afghanistan, Pakistan og Sudan troner på topp. Oransj symboliserer ”svært høy forfølgelse”, og gul ”høy forfølgelse”. Illustrasjon: Åpne Dørers World Watch List


Mennesker i alle aldre møtte opp for å gå i fakkeltoget. Foto: Fanny Bu

Religion er en grunnleggende menneskerett

Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i KrF, var en av de som holdt appell etter fakkeltoget.

– Vi er samlet om en grunnleggende menneskerettighet, nemlig trosfriheten. Jeg som kristen vet hvor viktig troa er for meg, og hvor stor del den er av min identitet. Derfor ønsker jeg å sloss for at alle skal få lov til å uttrykke sin tro, sier Kjell Ingolf Ropstad.

FNs menneskerettighetserklæring, artikkel 18, understreker at et hvert menneske har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet:

“Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.”

Kjell Ingolf Ropstad mener at nordmenn tar trosfriheten som en selvfølge.

– Derfor er det viktig at vi minnes på at for millioner av mennesker er virkeligheten en annen. For mange utgjør tro en risiko for diskriminering og forfølgelse, forteller Ropstad.

– Faklene er en protest mot de som tramper på trosfriheten, sier han.


“Totalitær nasjonalisme knebler trosfrihet” stod det på bannerne som ble båret gjennom Oslo. Foto: Fanny Bu

”Totalitær nasjonalisme knebler trosfriheten”

Årets tema for fakkeltoget var totalitære samfunn som ikke tillater rom for å fritt velge hvilken religion man vil tro på. Med totalitært styresett menes et politisk system der myndighetene i prinsippet kontrollerer all aktivitet i samfunnet, selv den som foregår i familien.

Nord-Korea troner på toppen av Åpne Dørers World Watch List, en kartlegging av omfanget av kristen forfølgelse i verden. Nord-Korea er i følge FN en kommunistisk stat med et lukket, totalitært styresett.

– Hjertet banker for de titusenvis av kristne som sitter Nord-Koreas brutale fangeleirer på grunn av sin tro. De har krav på solidaritet og beskyttelse, sier Ropstad.


På samlingen i Oslo domkirke ble det bedt for mennesker som blir forfulgt for sin tro. Her ber Bon Yae Hovden på koreansk. Foto: Fanny Bu

78 millioner i statsbudsjettet 

– Vi merker at jobben vi gjør, gir resultater. Det var ikke 78 milioner kroner i statsbudsjettet til religiøse minoriteter da vi startet med opprop i forbindelse med fakkeltoget for ti-elleve år siden, forteller Lisa Winther.

Winther forteller at Stefanusalliansen driver påvirkningsarbeid opp mot norske myndigheter og har tett kontakt med Utenriksdepartemetet og deres spesialrepresentant for tros- og livsynsfrihet. 

– Vi prøver å være synlig i avisen, sette ting på dagsorden og komme med innspill når det er ulike Stortingsmeldinger som er relevante. Vi bygger også nettverk med andre aktører, som gjør at vi kan stå sammen og gjøre stemmen litt sterkere, sier hun.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide takket for engasjementet til de oppmøtte og arrangørene. 

– Arbeidet for trosfrihet kan vi ikke gjøre alene. Vi trenger anbefalingene deres, vi trenger innspillene deres og vi trenger utfordringene. Våre fakler lyser mye sterkere sammen, avsluttet utenriksministeren. 


- Undertrykkelse av tro er gift som kveler samfunn, og det er denne giften vi er samlet for å stå opp mot i dag, sa Kjell Ingolf Ropstad i en tale etter fakkeltoget. Foto: Fanny Bu

Farlig å kritisere mangel på trosfrihet

Journalen snakket også med en mann som har kommet til Norge som asylsøker. Han har blitt forfulgt på grunn av sin kristne tro. Han turte ikke dele historien sin offentlig, i frykt for at det skulle få alvorlig konsekvenser for familien som er igjen i hjemlandet.

Emneord: 
Tags: