I Oslo var det for første gang flere som reiste kollektivt enn med personbil i 2016. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Sterk vekst i kollektivbruken

Nye tall fra SSB viser at trikk og t-bane øker mest.
Torsdag, 30 november, 2017 - 09:42

Rapporten fra SSB viser at vi på landsbasis reiste fem prosent mer med kollektivtransport i 2016 sammenlignet med 2015. Denne økningen er målt i antall reiste personkilometer. 

SSBs beregninger viser at det er trikk og t-bane som øker mest. I tillegg er det tendenser til at personbilbruken nå flater ut. 

350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus

For 2016 viser Ruters egne beregninger en økning på 4,9 prosent i Oslo og Akershus. I Oslo alene var den på 4,5 prosent, mens den i Akershus var på 6,1 prosent. 

Ruters beregninger er gjort med utgangspunkt i antall påstigninger. Totalt var det 350 millioner påstigninger i Oslo og Akershus i 2016. Dette gir en økning på 16 millioner mot året før. På landsbasis økte antallet påstigninger i samme periode med 25 millioner.

Den politiske målsettingen er at økningen skal være på fem prosent. Ruter selv er fornøyd med utviklingen.  

– Vi i kollektivselskapene har gjort vår jobb

Sofie Bruun er pressevakt i Ruter og kommenterer saken på vegne av kollektivselskapet.

Hør radioinnslag under.