REV-skipet skal sjøsettes i 2020. Illustrasjon: Rosellinis Four-10 REV

Vil få bukt med plasten i havet

I 2020 starter REV-prosjektet. REV vil være et av verdens største og mest avanserte maritime forsknings- og ekspedisjonsskip. 
Fredag, 3 november, 2017 - 14:05

Denne uka ble det klart at Nina Jensen slutter som leder for WWF Norge for å bli sjef over prosjektet Research Expedition Vessel (REV).

Prosjektet er et samarbeid mellom WWF og Rosellinis Four-10 som eies av Kjell Inge Røkke, og skal være ferdig i 2020. Målet deres er å skape løsninger for å snu den negative miljøutviklingen i havet, gjennom å blant annet fjerne plast fra sjøen.   

– Livet i havet er under stort press, og det trengs en stor redningsaksjon til. Hvis vi skal overkomme disse utfordringene, kan vi ikke bare snakke om det, vi må handle, og utvikle de spesifikke løsningene havet trenger, sier Nina Jensen på REVs nettside.

– Spennende prosjekt

Planen er at uavhengige forskere, marineeksperter og innovative tenkere fra hele verden vil få tilgang til skipet og teknologien ombord. Slik skal de øke kunnskapen og promotere innovasjon som skal kunne løse ett av de største problemene vi står ovenfor i dag. Dette innebærer blant annet klimaforandring og maritim forurensing på grunn av økende CO2 utslipp, og plast i havet. 

– Dette er et veldig spennende prosjekt. Forurensing av havet er et av de største problemene i vår tid, og vi setter pris på all innsats for å løse dette problemet. Regjeringens handlinger er avgjørende. Allikevel trenger vi også privat initiativ. Dette prosjektet er et godt eksempel på det sistnevnte, sier Erna Solberg til  nettsiden for prosjektet. 


REV-prosjektet skal redusere ulike former for forurensing i havet. Illustrasjon: Rosellinis Four-10 REV

Mer plast enn fisk i havet

I følge WWF produseres det 300 millioner tonn med plast hvert år i Norge, og halvparten av dette brukes bare en gang. Det anslås at rundt åtte millioner tonn av dette havner som plastforurensing i havet. I en rapport gjort av Eunomia Research & Consulting, kommer de frem til at 80 prosent av denne plastforurensingen stammer fra land, og resten kommer fra fiskeri og annen marin virksomhet.

WWF Norge oppfordrer privatpersoner til å redusere sin deltakelse av forsøpling av havet. Dette kan man gjøre ved å blant annet ikke kaste plast og annet avfall i naturen, pante flasker og bokser eller sortere avfall og resirkulere.

World Economic Forum mener det kan være mer plast enn fisk i havet innen 2050, om utviklingen fortsetter slik som den gjør i dag.

Emneord: