Med sine 915 elever er Majorstuen skole Norges største barne- og ungdomsskole. FOTO: Stian Kjelstad Hammer

29 000 elever sier de blir mobbet

6,6 prosent av skolebarn svarte at de har blitt mobbet i 2017, viser en elevundersøkelse fra fjoråret. –Trist og vondt for den som opplever det, forteller rektor ved Majorstuen skole.
Mandag, 22 januar, 2018 - 20:36

Over veien fra Norges største kino, Colosseum, ligger Norges største grunnskole, Majorstuen skole. En skole i Bogstadveien som er både barne- og ungdomsskole. De fleste elever er ferdig for dagen men det er fremdeles flere i full aktivitet fram til de skal hentes. Med tanke på lydnivået skulle man ikke trodd de nettopp hadde vært igjennom en full dag med skole.

Våt snø laver forsiktig ned og maler den allerede hvite skolegården med et tynt lag puddersnø, men dette ser ikke ut til å plage de aktive elevene.

En mindre gutt jager en jente i lystig lek mens han roper, «det snør det snør, tiddelibom!». Denne gangen var det bare vennskapelig lek, men for 29 000 elever rundt om i Norge, kunne dette i 2017 vært mobbing.


Majorstuen skole fyller i år 110 år som barne- og ungdomsskole. FOTO: Stian Kjelstad Hammer.

– Det forebyggende arbeidet gir ikke ønskede resultater

På en stor glassdør står det, Rektor: Marianne Mette Stenberg. På innsiden kan man skimte en skikkelse som sitter bak et stort skrivebord.

– Det er jammen meg en stor skole dere har, jeg måtte gå en runde før jeg fant riktig inngang.

– Norges største, smiler rektor ved Majorstuen skole, Marianne Mette Stenberg, før hun setter seg på en stol ved det ovale bordet.

Kontoret er rektangulært og i endene av rommet står en kontorpult i rektorstil med utsikt til skolegården igjennom et vindu. På veggen på langside henger et maleri av seks barn som hopper paradis. Fra utsiden høres glade lyder fra barn i full aktivitet. 


“Et trygt og godt skolemiljø er grunnlaget for all læring”, forteller Marianne Mette Stenberg, rektor ved Majorstuen skole. FOTO: Stian Kjelstad Hammer

En elevundersøkelse gjort av Utdanningsdirektoratet viser at antall barn som sier de blir mobbet har gått opp 0,3 prosent fra 2016 til 2017, melder NTB. 6,6 prosent av elever som gjennomførte undersøkelsen fortalte at de blir mobbet av medelever, lærere og på sosiale medier én til tre ganger i måneden. 

Undersøkelsen har blitt gjennomført av skoleelever over hele landet og mer enn 435 000 elever har svart på undersøkelse. Det er det høyeste deltagerantallet som noen gang har besvart undersøkelsen. 

På grunnskolenivå, 5 til 10. klasse, ligger antall elever som har meldt at de har blitt mobbet på ca. 18 000 elever. Majorstuen skole er både barne- og ungdomsskole, og rektor Marianne Mette Stenberg forteller at det er triste tall å lese. 

– Først og fremst så er det jo veldig trist og vondt for den enkelte som opplever dette, men dette er jo et samfunnsproblem. Et problem som viser at forebyggende arbeidet som gjøres i skolene, ikke gir det ønskede resultatet, forteller Stenberg.

– Har det vært noen forekomster av mobbing her på Majorstuen? 

Stenberg drar et langt åndedrag før hun svarer:

– Ja, dessverre.

Hun forteller videre at i hennes 8 år lange periode som rektor ved Majorstuen skole har det vært tilfeller av mobbing. 

– Dette er Norges største grunnskole, og ja, det har forekommet at noen har blir utsatt for krenkende handlinger. Det er på en måte en del av det å oppdra barn og utvikle deres sosiale evner på også. Sosiale ferdigheter kan læreres og det er ett av oppdragene som skolen har, fortsetter Stenberg.

Forebygging og veien videre 

Hvordan Stenberg ønsker at Majorstuen skal forebygge mobbing kan du høre i lydfilen under:

Majorstuen skole fikk resultatene fra undersøkelsen i desember, og allerede da startet forebyggingen for fullt.

– Elevundersøkelsens resultater for Majorstuen skole har blitt analysert av lærerne, presentert for foreldrene og skolemiljøutvalget som består av foreldre, politikere og ansatte på skolen. Dette er også en sak som følges opp av lærerne i de faste team-møtene lærerne har forteller Stenberg.

– Vi er jo interessert i å sammenligne oss med der nasjonale snittet, men det er i hovedsak Majorstuens tall vi tar tak i. Mobbing er alltid et av områdene vi utvikler tiltaksplaner for. Et trygt og godt skolemiljø er grunnlaget for all læring, avslutter Stenberg før hun skynder seg videre til et nytt møte i sin ellers travle rektor-hverdag.