Illustrasjonsbilde av en selvkjørende buss. Slik kan bussene se ut i fremtiden. Foto: Ruter
TEKNOLOGI:

Førerløs kollektiv-hverdag innen 2020

Selvkjørende teknologi kan bli en realitet i nærmeste framtid.
Torsdag, 18 januar, 2018 - 12:03

Ruter skal innføre selvkjørende teknologi, og i løpet av året skal de første førerløse bussene rulle ut på veiene i Oslo. Innen 2030 planlegger Ruter å innføre blant annet førerløse biler som kan hente deg på døren, og busser som kobler seg sammen i fart.

Formålet med de nye transportmulighetene er å redusere veksten av personbiltrafikken selv om antallet innbyggere øker, ifølge en rapport som ingeniørselskapet COWI har laget for Ruter.

App-basert 

Direktør for mobiltjenester i Ruter, Endre Angelvik, forteller til Aftenposten at man skal kunne bestille reiser gjennom apper for å bli hentet på stedet. Dette håper han kan føre til at flere folk kan få individ-tilpassende reiser, som igjen kan bidra til at flere lar bilen stå og heller benytter seg av kollektivtransporten.

Angelvik mener at dersom folk skal kunne gi slipp på sine egne biler, må vi ha et alternativ som funker like bra som personbil. 

– En privatbil handler om å få hverdagen til å funke, forteller Angelvik.

Derfor mener han at app-baserte transporttjenester som kombineres med de nye bildelingsløsningene, kan motivere flere til å la bilen stå og heller benytte seg av det fremtidige kollektivtilbudet.

Ifølge rapporten til COWI, kan selvkjørende biler virke positivt på miljøet dersom de er elektriske. Men det er usikkerhet om det vil påvirke arealbruken og om trafikkavviklingen blir bedre eller dårligere med selvkjørende kjøretøy. 

Blandet mottakelse 

Rapporten påpeker at yngre generasjoner blir stadig mer miljøbevisste og mindre opptatt av å eie bil, sammenlignet med tidligere generasjoner. Likevel er ikke alle positive til den nye selvkjørende teknologien.

En undersøkelse foretatt av Journalen om førerløs kollektivtransport viser en blandet mottakelse. Undersøkelsen ble gjennomført på nett med 72 svar av hovedsakelig studenter. Denne undersøkelsen er ikke representativ for den norske befolkningen. 

Omtrent halvparten svarer at de ville tatt i bruk selvkjørende transport, og 40 prosent synes det er en god løsning på å redusere personbiltrafikken. Likevel svarer over 70 prosent at de ikke hadde følt seg trygge i et førerløst kjøretøy. Dermed er mange skeptiske til selve tryggheten rundt den nye selvkjørende teknologien. 

 

Undersøkelse om førerløs kollektivtransport. Undersøkelsen ble gjennomført på nett med 72 svar. 

Undersøkelsen viser også at mange flere foretrekker å kjøre egen bil framfor å dele en felles førerløs bil. Likevel er dette fortsatt et nytt prosjekt som ennå ikke har blitt tatt i bruk. Når de første selvkjørende bussene ruller ut på veiene i Oslo og den nye teknologien blir en del av hverdagen, kan det hende flere gir førerløse kjøretøy en sjanse.