I 2017 omkom 26 færre personer i trafikken enn i året før. FOTO: Petter Ulven

Laveste antall omkomne i trafikken siden 1947

Tall fra SSB viser at 109 personer omkom i trafikken i 2017.
Tirsdag, 23 januar, 2018 - 15:03

– Det er hyggelig å se at det går den veien, sier kjørelærer Arne Riber mens snøen laver ned utenfor.

Statistisk Sentralbyrås fullstendige oversikten fra 2017 viser at 109 personer omkom i trafikken – det laveste antallet siden 1947. I perioden 2007-2016 omkom det i gjennomsnitt 181 personer. 

Riber har jobbet som kjørelærer siden 70-tallet. Nå jobber han for Oslo Team Trafikkskole som holder til på Frogner.


Arne Riber, kjørelærer Oslo Team Trafikkskole, er glad for det synkende antallet omkommende i trafikken. FOTO: Petter Ulven

Færre dødsfall blant unge

Samtidig som snøen laver ned utenfor, forteller Riber om det han opplever som en holdningsendring, spesielt blant unge bilister. I aldersgruppen 18-34 år omkom 21 personer i trafikken. Det er 19 færre enn året før.

Opplever du at bilister har mer kunnskap om trafikksikkerhet enn tidligere?

– Den yngre garden, ja, sier Riber.

– I gruppen yngre menn så er det færre i den gruppa som synes bil og høy fart er kult. Det er ikke så tøft og kult som det en gang var. Statusen på bilen har sunket, hevder Riber.

En slags holdningsendring da?

– Ja, til bil generelt.

Til tross for en betydelig nedgang i antall omkomne blant den gruppen 18 til 34 år, mener direktør i Trygg Trafikk, Jan Johansen, at det er for tidlig å konkludere den ene eller andre veien.

— Det er vanskelig å svare på om unge menn har blitt flinkere i trafikken. Og det er for tidlig å konkludere. Skal vi det må det være et mere langsiktig tall på det, sier Johansen til Journalen. 


Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk. FOTO: Trygg Trafikk

– Ikke i mål

Selv om Johansen synes det er for tidlig å konkludere når det kommer til de yngre trafikantene, mener han allikevel at det generelt er en bedring.

– Det vi ser er et planlagt arbeid over mange år. Det forteller oss at folk flest oppfører seg bedre i trafikken. Vi er bedre på å overholde reglene. Bruken av bilbelte er bedre og vi er bedre på å overholde fartsgrenser, sier direktøren i Trygg Trafikk.

Selv om tallene går nedover ser ikke Johansen noen grunn til å ta av.

–  Samtidig som tallene er på det laveste siden 1947, er det fortsatt over 100 personer som omkom i trafikken. Så vi er langt i fra i mål, forteller Johansen. 

Kan konkretisere mer

Tilbake på kjøreskolen på Frogner sitter Riber. Veggene i lokalet er hvite, med unntak av et hjørne som er malt svart. På den ene veggen henger det et bilde fra New York. De velkjente gule taxiene lyser mot en. På spørsmål fra Journalen om konkrete tiltak i opplæringen for å minske tallene enda mer, peker Riber på økt konkretisering.

– Det handler rett og slett om å konkretisere mer.

Hva slags konkretisering tenker du på da?

– For eksempel vet vi fra forskning at mange dødsulykker skjer i høyhastighetsområder. Vi kunne nok kjørt enda hardere på konkretisering i hvordan ulykkene oppstår. Da ville de hatt bedre forståelse. Å få forståelsen for det over til praksis er viktig, sier Riber. 

Annerledes opplæring enn før  

Riber forteller at opplæringen nå er annerledes enn tidligere. I 2007 omkom 233 personer i trafikken.

– Kjøreopplæringen nå fokuserer mere på risiko og selvinnsikt.

Hva mener du med selvinnsikt i trafikken?

– Hvis du sier at du tar et av disse sikkerhetskursene, som starter klokken åtte og er ferdig klokken tolv, så er det klart at dersom det skjer en del ting underveis der, så vil ikke nødvendigvis eleven bli livredd fordi ledsager griper inn. Det betyr at når du kommer hjem har du glemt hele episoden, mens nå er det krav om at det skal loggføres hva som skjer. Altså at eleven skal loggføre. Det er jo noe som er nytt.

Tenker du at det er en positiv ting at det må loggføres?

– Absolutt. 


Spesielt om vinteren er sjansen for ulykkker stor. FOTO: Petter Ulven

Øvelseskjøring utfordrende

Riber mener øvelseskjøring hjemme ikke er helt uproblematisk for kjøreskolene.

– En utfordring for oss i bransjen er at elevene kjører hjemme. Jeg synes det er fornuftig, og en bør fortsette med det, men samtidig må en ha forståelse for at når de øver hjemme, så er det veldig ofte i et miljø hvor de er kjent. Det er kanskje på søndag formiddag når det er lite trafikk. I tillegg sitter det en ved siden av og dirigerer alt som skal skje, forteller Riber.

Han mener overgangen til når de faktisk står der med førerkortet i hånda er stor.

– Mens når du får førerkort, så skal du gjøre alle ting alene. Det er en utfordring som bransjen har, sier Riber.  

– Stort sett har jeg fulle dager, avslutter Riber før han setter seg i bilen for å møte dagens første kjøreelev. 

Emneord: