Norge vil trolig holde seg attraktivt som reisemål i årene som kommer. Foto: underthesun (Creative Commons)

2017 ble et rekordår for hotellovernattinger

Aldri før har så mange overnattet på hotell i Norge. Samtidig har antallet utenlandske hotellgjester gått ned.
Tirsdag, 13 februar, 2018 - 15:40

I dag kom rapporten fra Statistisk sentralbyrå over antallet hotellovernattinger i Norge. Tallene viser en positiv utvikling for næringen – 23,3 millioner overnattinger er ny rekord og en vekst på tre prosent målt mot 2016.

Færre utenlandske gjester

På samme tid som det totale antallet hotellovernattinger øker, synker antallet utenlandsk gjester noe. Tallene fra SSB viser at Norge som reisedestinasjon er mest populær blant svensker, tyskere og amerikanere.

– Utlandet har blitt for dyrt

Anders Vatne, partner hos Hotelia.no, forteller at veksten blant norske overnattinger mulig skyldes at den norske kronen har blitt svakere de senere årene. Utlandet har dermed blitt for dyrt. Han tror at den største årsaken til nedgangen blant utenlandske turister i 2017 var værrelatert.

– Hovedsakelig kom det største fallet i første kvartal, dette trolig på grunn av lite snø, sier Vatne.

Han tror ikke at Norge har blitt en mindre attraktiv reisedestinasjon for utenlandske turister.

– Norge vil trolig holde seg attraktivt i årene som kommer, men turisme er prissensitivt og endringer i kronekurs, avgiftspolitikk og tilgang på direkte flyruter er viktige faktorer, sier han.

Vatne tror ikke nødvendigvis at den totale veksten vil fortsette på samme vis i 2018, men sier at prognosene så langt er positive.