Ble ransaket av politiet: – Det var krenkende

Mange minoritetsungdommer føler seg mistenkeliggjort av politiet. Nå krever Antirasitisk Senter at politiet endrer sine rutiner.
Torsdag, 22 februar, 2018 - 18:02

– Det er første gang jeg har blitt ransaket i offentligheten, men jeg har blitt spurt om legitimasjon tidligere. Det skjer bare jeg krysser gata, forteller Sami Hassan (19) til Journalen.

Sammen med kompisen Emmanuel Osei (20) opplevde han å bli kroppsvisitert, fotografert og ID-sjekket av politiet, under et besøk på McDonald’s Grorud tidligere denne måneden. Dette skjedde i politiets jakt på gjerningsmenn etter en hendelse på Linderud Senter.

– Det var krenkende

Guttene valgte å samarbeide med politiet, men følte seg forhåndsdømt av betjentene. De mener situasjonen burde vært håndtert annerledes.

– Jeg synes det var krenkende og unødvendig at det skulle skje i offentligheten. De kunne for eksempel tatt oss med inn i politibilen, da hadde prosessen vært mye lettere. Det var veldig mange folk som var her og spiste, så det var veldig flaut at det skjedde foran dem, sier Hassan og får støtte Emmanuel Osei:

– Vi ble jo framstilt som kriminelle. Det er veldig mange som satt her og så på, så det så kanskje litt feil ut.

I etterkant har episoden fått stor oppmerksomhet, og guttene har fått en unnskylding fra politiet gjennom mediene. De har ikke bestemt seg for om de ønsker å gå videre med saken.

– Vi bærer ikke noe nag til politiet nå, men jeg føler ikke at denne saken bare handler om oss. Det er mange andre med minoritetsbakgrunn som har oppelvd lignende saker, sier Emmanuel Osei.

Urovekkende

Han får støtte av leder for Antirasistisk Senter - Rune Berglund Steen.

– Jeg har inntrykk av at de fleste ungommer med minoritetsbakgrunn har hatt noen opplevelser der de føler seg mistenkeliggjort, spesielt gutter. Det er en ganske stor andel unge gutter som opplever å bli stoppet, gjerne ganske mange ganger. De som blir stoppet gjentatte ganger på vei til skolen eller lignende, vil i lengden oppleve det som slitsomt, skremmende og som svært ydmykende, sier han.

I 2017 ga Antirasistisk Senter ut en rapport om ungdom og rasisme. I rapporten kommer det fram at 13,2 % av ungdommene som oppgir at de ikke er født i Norge, opplever å bli stoppet regelmessig i tilfeldige kontroller.

Rune Berglund Steen synes det er urovekkende at så mange ungdommer opplever å bli stoppet gjentatte ganger uten å ha gjort noe galt.

– For noen ungdommer ender det opp med å prege synet på politiet. Det kan gjøre at de blir engstelige for politiet og at det utvikler seg en grunnleggende mistillit til de som egentlig skal beskytte oss, sier han.

Krever endringer

I etterkant av hendelsen på McDonald’s Grorud arrangerte ungdomsavdelingen til Antirasistisk Senter en demonstrasjon mot det de mener er unødvendig kontroll av minoritetsungdom. De har stilt tre krav til politiet: At politiet skal begrense omfanget av tilfeldige kontroller. Når de kontrollerer skal de ha tilstrekkelig grunnlag for å gjøre det, og det skal bli gjort på en høflig og ryddig måte. De krever også en kvitteringsordning, hvor alle som kontrolleres får dokumentasjon på kontrollen.

– Jeg tenker at en alle som kontrolleres bør få en kvittering med tid, sted, årsak og kanskje tjenestenummer til politibetjentene. Det bør være et minstekrav når man stoppes av politiet, sier Rune Berglund Steen.

Steen har selv vært med på å utforme kravene som politiet foreløpig ikke vil etterkomme. Han tror at resultatet av en eventuell kvitteringsordning vil sette politiet i et dårlig lys. 

– Man kan spekulere i hvorfor politiet ikke vil gå med på det. Det er nærliggende å tenke at politiet er litt redde for hva som vil være resultatet og at det er en del undommer som vil sitte der i løpet av ganske kort tid, noen måneder eller ett år, med la oss si femten kvitteringer. Det vil være en så sterk tydeliggjøring av hva noen ungdommer faktisk utsettes for.

Journalen lyktes ikke i å komme i kontakt med politiet.