UENIGE: Jon Helgheim (FrP) og Karin Andersen (SV) har diskutert mye om hvordan det nye lovforslaget skal lyde. FOTO: Stian Kjeldstad Hammer

Kamp om lovendring

Regjeringen vil frata terrormistenkte statsborgerskap uten rettssak. – Hvis du planlegger terrorangrep og kan gjennomføre det, er ikke det forenelig med norsk statsborgerskap, sier FrP-politiker til Journalen.
Onsdag, 21 februar, 2018 - 11:00

Om en knapp måned skal Stortinget behandle et lovforslag som avgjør om man kan miste det norske statsborgerskapet sitt som straff. I kommunal- og forvaltningskomiteen er representantene uenige om hvorvidt straffemetoden kun skal tas i bruk etter domfellelse. Lovforslaget skal i hovedsak ramme de som planlegger terrorhandlinger i Norge.

Åpner for dobbelt statsborgerskap i pressemelding

I desember 2017 gikk Justis- og beredskapsdepartementet ut med en pressemelding der de foreslår å avvikle prinsippet om ett statsborgerskap.

– Dobbelt statsborgerskap er en forutsetning for å frata personer det norske statsborgerskapet på grunn av terrorhandlinger eller liknende. Dette er noe av bakgrunnen for at Justis- og beredskapsdepartementet nå foreslår å åpne for dobbelt statsborgerskap, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP) ifølge pressemeldingen.

Høyre svarer 

I radiosaken over mener SV-politiker Karin Andersen at også Høyre åpner for dobbelt statsborgerskap for å muliggjøre det nye lovforslaget.

Høyre svarer at denne påstanden er uriktig.

– Dette er grunnleggende feil. Høyre er for dobbelt statsborgerskap fordi det gir grunnleggende rettigheter til nordmenn i utlandet eller som gjeninnflytter til Norge, sier innvandringspolitisk talsperson for Høyre, Kristin Ørmen Johnsen, og viser til en video fra partiets landsmøte i 2017.

Emneord: