Fra 2011 har antall beslag økt for hvert år, og i løpet av de siste fire årene har det nesten vært en tredobling av antall MDMA-beslag, ifølge Kripos. Illustrasjonsfoto: Hildegunn Fallang.

MDMA-beslag tredoblet på fire år

Kripos narkotikastatistikk for 2017 viste en stor økning i mengder MDMA beslaglagt av politiet.
Tirsdag, 20 februar, 2018 - 14:14

Det narkotiske stoffet MDMA har opplevd en ny økning etter dens popularitetstopp på tidlig 2000-tallet. Bare dette siste året har det vært en økning på 17%.  MDMA er det primære virkestoffet i Ecstasy, og kommer ofte i form av krystaller eller pulver. Stoffet har brukes ofte i festsammenhenger, og av ungdom og unge voksne i alderen 16-30 år.  


Sturla K. Naas Johansen er seksjonsleder ved RUStelefonen. FOTO: RUStelefonen

Seksjonsleder ved RUStelefonen Sturla K. Naas Johansen har selv merket denne økningen på antallet henvendelser de siste årene. RUStelefonen er en offentlig, nasjonal opplysningstjeneste om rusmidler. På RUStelefonens årsrapport for 2016 viste det en økning på 4,25% henvendelser angående MDMA. Naas Johansen ser en økende tendens til at det kjøpes via internett, og at dette gir en større tilgjengelighet til stoffet.

- Det var nesten borte fra markedet rundt 2009. Dette skyldtes i hovedsak at et av de stoffene som man trengte i produksjonsprosessen var blitt så strengt regulert at det nesten var blitt umulig å få tak i illegalt. Nå har man imidlertid funnet nye produksjonsmetoder hvor man tar utgangspunkt i andre stoffer, sier Naas Johansen. 

Omdiskutert hvor farlig stoffet er

Den politiske organisasjonen EmmaSofia arbeider for forbrukervern og rettighetene til mennesker som bruker MDMA og psykedelika. Psykolog ved EmmaSofia Klinikk i Oslo, Pål-Ørjan Johansen tror derimot at den økte bruken henger sammen med økt kunnskap om risikoprofilen og effektene til MDMA.

- Det er et utbredt syn at MDMA kan være et verktøy til personlig problemløsning og selvforståelse, ikke en flukt. At folk bytter ut alkohol med fornuftig bruk av rusmidler med lavere risiko kan være bra for folkehelsen, mener Johansen

Det er veldig omdiskutert hvor farlig stoffet egentlig er, og en av de som har forsket på dette er Johansen. 


Pål-Ørjan Johansen er psykolog ved EmmaSofia klinikken.
FOTO: Anna Derkowska

– MDMA i seg selv er ikke spesielt farlig. MDMA har blitt gitt til tusenvis av friske mennesker i studier. Internasjonale eksperter har kommet frem at alkohol utvetydig er langt farligere enn MDMA for den enkelte bruker. MDMA er for eksempel langt ifra så vanedannende som alkohol, mener han.

Han påpeker også at MDMA kan føre til helseskade. 

- Alt kan det. Hovedfaren ved MDMA er at det kan øke kroppstemperatur. Men det er viktig å sette risiko i perspektiv, det er flere som får en fatal reaksjon etter peanøtter enn av MDMA. Studier som har undersøkt folk over tid har heller ikke funnet tegn på hjerneskade, mener Johansen. 

Kan ha dramatiske konsekvenser

I det siste har det kommet fram historier om unge gutter som har dødd etter å ha prøvd MDMA, en av disse var 21 år gamle Haakon Bratland som prøvde dopet for første gang på ferietur i England. Naas Johansen forteller at det ikke er veldig vanlig med så alvorlige konsekvenser som død, men at det kan være mange andre konsekvenser. 

- Alvorlige konsekvenser er gjerne knyttet til inntak av store doser, eller flere doser kort tid etter hverandre. Det vanligste er plager knyttet til angst- og depresjonsproblematikk. Man er mer utsatt for plager desto oftere man tar stoffet, sier RUStelefonens seksjonsleder Naas Johansen

Johansen mener at det åpne og uregulerte markedet kan være en fare ved den økte bruken av stoffet. 

- Manglende kvalitetskontroll og aldersgrenser er forbudskonsekvenser. Som et midlertidig folkehelsetiltak burde myndighetene oppfordret folk til å bruke testutstyr, og bidra med informasjon om risikoreduserende grep vi vet virker til de som har bestemt seg for å bruke psykedelika eller MDMA, avslutter Johansen fra EmmaSofia Klinikk.