Anmeldte voldstilfeller har gått ned de siste årene, selv om mediebildet den siste tiden har vært sterkt preget av voldelig ungdom. Illustrasjonsfoto: Timothy Janecyk/Flickr
Politiet:

Bekymret over grovere ungdomsvold

Samtidig som ungdom flest blir mer lovlydig, blir de som utøver det stadig yngre og volden grovere.
Tirsdag, 20 februar, 2018 - 11:37

1. desember i fjor publiserte forskere ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA en studie på voldsbruken blant ungdom i perioden 2007 til 2015. Studien viste at ungdom var blitt betraktelig mindre voldelige enn før. Men nå uttrykker politiet bekymring. 

Grovere enn før

Politiet på Manglerud sa til Aftenposten at de var bekymret over grovere vold blant stadig yngre ungdom, og at det siste halve året var preget av en økning av alvorlige voldsepisoder. 

- Det vi ser generelt er at det er mer vold og flere trusler blant ungdom nå enn før. Gjerningspersonen og offer blir yngre og yngre. I tillegg til at volden og truslene går nedover i aldersklassenene, ser vi at volden som utøves blir grovere, sa leder for forebyggende enhet hos politiet på Manglerud, Jarle Kolstad, til Dagsavisen i juni i fjor. 

Ikke bare Oslo

Flere alvorlige volds- og skyteepisoder på Holmlia i Oslo har fått stor plass i mediene det siste året. Narkotikasalg og gjengdannelser blant unge har vært et problem. 

Også i resten av landet har det skjedd alvorlige voldstilfeller. 

I en pressemelding fra 24. januar i år uttrykte politiet i Trøndelag politidistrikt bekymring over den negative utviklingen i vold og narkotika blant unge der. 

Også på Sørlandet har det skjedd en kraftig økning i antall voldssaker blant ungdom. 

Fedrelandsvennen meldte i januar at i fjor ble det registrert 274 voldssaker der mistenkte, siktede eller domfelte var under 18 år. Det er mer enn en dobling på tre år. I 2017 var 642 personer under 18 år i Agder politidistrikt mistenkt, siktet eller domfelt for 1259 straffbare forhold. Andelen som gjelder narkotika holder seg stabilt, mens det er en økning av skadeverk og vold.


Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk. Foto: Pressefoto

Flertallet mer lovlydig 

Voldsforsker ved Politihøgskolen Ragnhild Bjørnebekk har advart i Dagsavisen mot en oppblomstring av voldsbruk i enkelte ungdomsmiljøer. Hun forteller til Journalen at selv om den siste tiden har vært preget av mange voldssaker er utviklingen positiv, om man ser på det store bildet. 

- Ungdom generelt sett er blitt mer lovlydige, det er i enkelte miljøer vi har en oppblomstring av saker. I all hovedsak gjelder det personer som har hatt negativ utvikling over tid. Her må forebyggingen skje tidlig.

Hva mener folket? 

Journalen spurte folk om de tror ungdom har blitt mer voldelig.

Emneord: 
Tags: