En ansatt i politiet måtte møte i retten etter å ha brutt sin tjenesteplikt over en lengre periode. Foto: Siri B. Christensen

Tiltalt for tjeneste-brudd

Risikerer fengselsstraff for å ha misbrukt sin stilling.
Tirsdag, 20 februar, 2018 - 15:02

Mandag 20. februar måtte en politibetjent møte i retten, tiltalt for grovt brudd på tjenesteplikten.

Det var i perioden 2015 og 2016 at tiltalte skal ha brukt politiets registre for å søke opp personer uten at det var tjenestemessig behov for det. I tillegg skal han ha delt informasjon med en utenforstående.

Erkjente straffeskyld


Aktor Rune Fossum Foto: Siri B. Christensen

Tiltalte erkjente straffeskyld på alle tiltalepunktene da han fikk dem presentert av påtalemyndighetens representant, aktor Rune Fossum.

– Jeg har gjort en feil. Jeg er en annen mann i dag enn det jeg var da. Som politi har jeg en plikt og jeg burde ha håndtert denne situasjonen annerledes, sa tiltalte.

Fossum startet innledningsforedraget med å forklare at politiets spesialenhet i september 2016, ble orientert om en mistanke om at en ansatt delte informasjon. Det ble startet en etterforskning for å finne ut hvilke steder han hadde logget seg på og hvilke søk han gjorde. Ved flere anledninger viste det seg at tiltalte hadde gjort søk som ikke var etter tjenestemessig behov. 

– Jeg gjorde aldri noe for egen vinning, sa tiltalte. 

Kan ha blitt lurt

Retten brukte mye tid på en spesiell hendelse i april 2016. Denne dagen gjorde tiltalte 28 søk på 23 minutter hjemme hos en annen person. I tillegg brøt han taushetsplikten. Tiltalte forklarte i retten at han på en av søkene ikke hindret en person fra å fotografere PC-skjermen.

– Jeg trodde jeg snakket med en kollega, noe som jeg i ettertid har funnet ut var en løgn, forklarte han.

Aktor mente at tiltalte enkelt kunne ha funnet ut om informasjonen han fikk var legitim. Tiltalets forsvarer, Eva-Marie Stryker var enig i dette, men sa også at tiltalte ikke hadde noen forutsetninger for å tro at personen løy. 


Forsvarer Eva-Marie Stryker mener tiltalte ikke bør få fengselsstraff. Foto: Siri B. Christensen

– Er man overbevist om noe, sjekker man det ikke nærmere, la Stryker til. 

Personen som tiltalte var i kontakt med utga seg for å være politi. En rekke av søkene tiltalte gjorde var etter denne personens oppfordring.

– Kan hun ha brukt deg for å få tak i sensitiv informasjon? spurte en av meddommerene. 

Tiltalte var usikker, men sa at det ikke kunne være utenkelig. 

Risikerer å bli avskjediget 

Aktoratet mente at dette er alvorlige brudd på tjeneste- og taushetsplikten.

– Hva tenkte du da du gjorde søkene, tenkte du at du gjorde noe straffbart? spurte forsvarer Stryker. 

– Ja, jeg gjorde det, svarte tiltalte.

Aktor mente tiltalte bør straffes etter paragraf 171 i straffeloven for å ha grovt brutt tjenesteplikten. Fossum mente tiltalte bør få fengelstraff på 20 dager i tillegg til en bot på 15 000 kroner. Dessuten vil tiltalte etter høyst sannsynlighet miste jobben og sin fremtid i politiet. 

Forsvarer Stryker var enig med aktoratet i at tiltalte har brutt taushetsplikten. Hun var også enig i at tiltalte burde gjort grundigere undersøkelser om personen som utga seg for å være politi. Hun mente derimot at det bør vurderes om tiltalte heller skal straffes etter paragraf 172 i straffeloven, for grovt uaktsom tjenestefeil.

– Tiltalte var relativt ny i yrket, uerfaren og tenkte seg ikke godt nok om, sa hun i retten.

Stryker sa i sin avsluttende prosedyre at tiltalte ikke burde straffes med fengsel. 

Dom og straffeutmåling settes fredag 23. februar.