Det kan bli dyrt å ta seksuell trakassering til retten. Foto: Brage Lie Jor

Få rettssaker om seksuell trakassering

Terskelen for å melde fra er for høy, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Torsdag, 15 februar, 2018 - 11:04

Det er veldig få saker direkte knyttet til seksuell trakassering i det norske rettssystemet. Det bekrefter kildene Journalen har vært i kontakt med.

Journalen har forsøkt å finne det nøyaktige antallet rettssaker, men hverken domstolsadministrasjonen, Likestillings- og diskrimineringsombudet eller noen av advokatene Journalen har vært i kontakt med har kunnet komme med et konkret tall.

Det er det ifølge fagansvarlig for seksuell trakassering i Likestillings- og diskrimineringsombudet Helene Jesnes, flere årsaker til. 

– Terskelen for å både varsle, og bringe slike saker inn for domstolene er veldig høy, sier Jesnes, før hun fortsetter:

– Man er gjerne i en sårbar situasjon, i tillegg til at det er veldig kostnadskrevende å i det hele tatt være i en rettssak. Det er også veldig vanskelig å bevise, spesielt om det skjer på tomannshånd og uten vitner, som det ofte gjør.

Hun forteller også at denne typen saker ofte skjer på arbeidsplassen, og at man der gjerne prøver å løse dem på lavest mulig nivå. Det kan for eksempel gjøres gjennom ulike varslingsrutiner og liknende.

Les også: Belastende å anmelde seksuell trakassering

Vil senke terskelen


Helene Jesnes er fagansvarlig i Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Foto: LDO

Jesnes sier at ett tiltak for å gjøre det lettere å varsle om seksuell trakassering, kan være å la diskrimineringsnemda (nemda), behandle denne typen saker. 

– Diskrimineringsnemda tar stilling til om du for eksempel har blitt diskriminert på bakgrunn av etnisitet, legning eller funksjonsevne, og vi mener at nemda burde kunne ta stilling til seksuell trakasseringssaker i tillegg, sier hun.

– Argumentasjonen mot har vært at rettssikkerheten blir svekket om man tar det i nemda, heller enn i domstolene. Ombudet mener det heller vil styrke rettsssikkerheten for alle involverte parter, dersom det blir mulig å få behandlet slike saker i diskrimineringsnemda.

Hun legger også til at man da kan ha saksbehandlingsregler som ivaretar rettssikkerheten til partene, og behandler sakene på lik måte, etter samme regler. 

– Disse sakene handler vel så mye som å bli trodd og hørt, som å få oppreisning, avslutter hun.

Kan bli kostbart å melde fra


Advokat Else McClimans har jobbet mye med tematikken. Foto: Advokatfirmaet Økland

Journalen har vært i kontakt med en av landets fremste advokater på feltet, Else McClimans. 

– At få tar slike saker for rettsapparatet er det nok flere årsaker til. Mange orker ikke – det er enklere, raskere og fremfor alt billigere å bare skifte jobb, skriver McClimans i en epost til Journalen.

Videre trekker hun fram et eksempel fra en sak i Borgarting Lagmannsrett fra 2006. Da hadde en kvinne prøvd å føre et erstatningskrav mot sin tidligere arbeidsgiver, hvor hun selv endte med å måtte betale saksomkostninger for over 350.000 kroner, uten å få medhold. Retten mente det ikke var tilstrekkelig bevist at seksuell trakassering hadde forekommet.

– Bevissituasjonen i slike saker er generelt vanskelig, ettersom det sjelden vil være etterprøvbar dokumentasjon i saken, skriver McClimans videre.