Det nye regelverket vil gjøre det vanskeligere å manipulere dagens kassasystemer. Foto: Journalen

Bekjemper svart økonomi med nytt regelverk

Butikker som driver kontantsalg må innen 2019 ha et kassasystem som tilfredsstiller de nye kravene i kassasystemlova.
Onsdag, 14 februar, 2018 - 13:47

Etter 1. januar 2017 er det kun tillatt å selge kassasystemer som tilfredstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige har frist til 1. januar 2019 med å oppdatere eller bytte ut sine kassasystemer. 

– Vi er nå halvveis i overgangsperioden, og vi anbefaler derfor at de som driver med kontantsalg gjør seg kjent med de nye lovkravene, sier Astrid M. Dugstad Tveter, seksjonssjef i Skatteeaten til Tekstilforum.

Et bidrag i kampen mot svart økonomi

Svart økonomi

  • Betyr at bedrifter eller privatpersoner unnlater å betale skatter og avgifter til staten. 
  • Ved å unnlate å registrere kontantsalg, vil en bedrift kunne senke sine skatter og avgifter til staten.

Skatteetaten opplyser på sine hjemmesider at de ved gjentatte kontroller har oppdaget kassasystemer satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg.

Det nye regelverket vil gjøre det vanskeligere å manipulere kassasystemer, og dermed unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Formålet er å bekjempe svart økonomi og sikre en mer rettferdig beskatning i bransjer som driver med kontantsalg. 

For at kassasystemet skal være lovlig å bruke, må det være utstyrt med en produkterklæring fra leverandøren. Skatteetaten har på sine hjemmesider utarbeidet en liste med en oversikt over de leverandørene som har produkterklært sine kassasystemer. 

Risikerer dyre gebyrer

Dersom man ikke har et system som oppfyller de nye lovkravene på plass innen 1. januar 2019, risikerer man et gebyr på 11 030 kroner. Ved gjentatte overtredelser dobles dette beløpet. 

– Ett år går fort, så ikke vent for lenge med planleggingen, råder Dugstad Tveter.