Mener nasjonalsangen er diskriminerende

SV-politiker Oddny Miljeteig mener "Ja vi elsker" bør byttes ut fordi den er kjønnsdiskriminerende.
Torsdag, 22 mars, 2018 - 13:28

– Jeg tror det er vanskelig å rokke på posisjonen til nasjonalsangen, forteller Sirius Bakke ved den norske Studentersangforeningen. 

Foreningen urfremførte “Ja vi elsker” på Eidsvoll på 17. mai i 1864. Koret har derfor et sterkt forhold til nasjonalsangen. 

Han mener det vil bli vanskelig å endre sangen, eller å komme med en alternativ sang. 

– Det er jo en veldig tradisjonsrik sang for alle nordmenn som går på tvers av generasjoner, forteller han. 

Kan bruke en annen sang

Den 9. mars uttalte SV-politiker Oddny Miljeteig til NRK at hun mener nasjonalsangen bør endres fordi den er kvinnediskriminerende og utdatert. 

– Den bør legge mer vekt på hverdagslivet og på både kvinner og menns historie, sa Oddny til NRK

Oda Sofie Heien Larsen er internasjonal leder i Sosialistisk ungdom (SU). Hun forteller at verken SV eller SU har vedtatt at de ønsker å endre nasjonalsangen. Hun presiserer at det ikke er en del av SV sin politikk, likevel skjønner hun hva Oddny mener. 

– Det er jo kanskje litt vanskelig å skrive om sangteksten og det vil jo kanskje også ødelegge noe av sangen, forteller hun. 

Hun presiserer at man ikke trenger å skrive om verket, men at man heller kan bruke noen sanger som allerede synges på 17. mai. Larsen trekker frem sangen Nordmannen som et eksempel. 

– Man trenger jo ikke å få Karpe Diem til skrive en ny nasjonalsang og gjøre sangen helt “pop 2018” for at den skal kunne brukes i dag, sier Larsen. 

Kan ikke synge den på kvinnedagen

Katarina Storalm er leder av Kvinnegruppa Ottar Oslo. Gruppen har ikke gjort seg opp en felles mening om nasjonalsangen, men hun har likevel gjort seg opp en mening om saken. 

– Jeg har ingen store problemer med å synge den på 17. mai, men jeg ville hatt store problemer med å synge den på kvinnedagen, forteller hun. 

Storalm mener 17. mai er en dag som er preget av så mye tradisjon at det ville vært vanskelig å endre på nasjonalsangen. 

Hun presiserer også at det ikke er offentlig vedtatt at “Ja vi elsker” er nasjonalsangen vår, men at folket har gjort det til sin nasjonalsang. 

Emneord: