Majorustuen skole trenger 8,7 nye årsverk for å oppfylle kravene i den nye normen. Foto: Stian Kjelstad Hammer

Oslo trenger 750 nye lærere

Den nye lærernormen skal sikre færre elever per lærer på grunnskolen. Når den trer i kraft til høsten, trenger Oslo kommune 750 nye lærere.
Onsdag, 21 mars, 2018 - 14:31

Den nye lærernormen krever at det fra august 2019 skal være maks 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn. For 5. til 10. trinn skal lærertettheten være på maks 20. Lærertettheten skal være på henholdsvis 16 og 21 elever per lærer fra 1. august 2018. 


Tarjei Helland (SV), byrådssekeretær for Inga Marte Thorkildsen. Astri Bratsve

På landsbasis betyr dette at Norge trenger 1666 lærere allerede ved neste skolestart. I Oslo kommune trenger man 750 nye lærere. Behovet for 350 av disse lærerne er et direkte resultat av den nye lærernormen, mens behovet for de øvrige 400 skyldes at det blir flere elever, samtidig som mange lærere går av med pensjon. 

Tarjei Helland er politiker for SV, og byrådssekretær for Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap. Han er svært positiv til den nye lærernormen, men understreker at det i Oslo haster med å komme i gang med både rekruttering og finansiering av de nye lærerne.

– Det er nå vi må komme i gang for å skaffe de lærerne vi trenger, sier han.

Hør radioreportasjen lenger oppe på siden.