Fortsatt strid om utdanningsreform

I år kan man for første gang søke seg rett fra videregående inn på offisersutdanningen. Dette vil ifølge Norges Offisersforbund svekke kvaliteten på utdanningen.
Fredag, 27 april, 2018 - 12:44

En av de store endringene etter at den nye utdanningsreformen i Forsvaret trådte i kraft er at elever i år rekrutteres direkte fra videregående skole. Det stilles ikke lenger krav til erfaring fra Forsvaret i forkant. 

Chris Lindseth i Norges Offisersforbund mener dette vil føre til at nye studenter vil mangle vesentlig kunnskap om Forsvarets oppbygning og kultur, og kunnskap om dem de skal lede. 

Søknadsrekord

Louise Dedichen, sjef for Forsvarets høgskole, ser det som en fordel at utdanningen nå har blitt mer tilgjengelig. Hun påpeker at antallet søkere til offisersutdanningen i år har vært rekordhøy. Med en øking fra 1174 søkere i 2016 til 2302 i 2018, har studiet satt en søknadsrekord.

Utdanningsreformen i Forsvaret: Dette er nytt

  • Offiserer kan bli rekruttert rett fra videregående. Det stilles ikke lenger krav til befalsskole og/eller kurs i forkant.
  • Utdanningen går fra å være fireårig til å bli treårig. 
  • Lønna endres fra cirka 300 000 kroner i året til en godtgjøring på 1G (cirka 90 000 kroner). 
  • Det blir færre utdanningssteder og de samles under en ledelse. 
  • Antall skoler med grunnleggende befalsutdanning reduseres fra seks til tre. 

Kilde: BFO / Avisa Nordland

Lindseth tror ikke det høye søkertallet vil holde seg.

– Vi tror heller at frafallet i studiet vil bli høyere, ettersom elevene ikke vet hva de søker seg til.

Mener at kvaliteten svekkes

I 2016 fikk regjeringen flertall på Stortinget for en ny utdanningsreform i Forsvaret. Reformen har som mål å omorganisere utdanningen for å øke kvaliteten og utnytte ressursene mer effektivt. I tillegg skal budsjettet til utdanningen halveres. Forsvaret skal spare inn 530 millioner kroner innen 2020. 

– Når man skal halvere kostandene på utdanning, og samtidig ha en målsetning om at kvaliteten skal være like god eller bedre, så vekker det bekymring, sier Chris Lindseth.

I slutten av januar sendte Norges Offisersforbund en bekymringsmelding til Stortinget der de argumenterer for at kvaliteten på utdanningen vil svekkes. I mars fremmet Senterpartiet og Kristelig Folkeparti et representatforslag hvor de ønsker å behandle reformen på nytt i Stortinget. 

Louise Dedichen mener det var på tide med en revidering av utdanningen. Hun er uenig i at kvaliteten vil bli svekket. 

– Systemet er lagt opp til at vi skal levere god utdanning av høy kvalitet fra 1. august, sier hun.

Ikke bekymret

Ingeborg Aske Langhelle er offisersstudent ved Krigsskolen på Linderud. Hun forteller at erfaringen hun fikk på befalsskolen var viktig for å få en forståelse av hva offisersutdanningen innebar før hun begynte på den treårige utdannelsen.


Ingeborg Aske Langhelle ser for seg en lang karriere i Forsvaret. Foto: Fanny Bu

I møte med den nye utdanningsreformen og de økonomiske kuttene er hun likevel ikke bekymret.

– Man lærer seg å se de dårligste forutsetningene som en utfordring i Forsvaret, avslutter Langhelle.