Færre flyktninger får jobb

I den nyeste rapporten til SSB viser tallene at 47,4 prosent flyktninger kommer ut i jobbmarkedet. Sammenlignet med hele befolkningen er det en forskjell i sysselsettingen på 23,6 prosent.
Fredag, 27 april, 2018 - 12:49

Sysselsettingen av flyktninger har i de siste årene hatt en svak, men jevn nedgang. De mest avgjørende faktorene for hvor enkelt det er å skaffe seg jobb for flyktningene, er botid, utdanning og språk.

For de som har bodd i landet over flere år, lært seg språket, og har en utdanning å vise til, er veien til jobb kortere. Blant dem med botid på under fire år ligger sysselsettingen langt under gjennomsnittet for alle flyktningene, viser SSBs rapport.

Tiltaket “Restart”

Lørenskog kommune og røde kors har startet opp tiltaket “restart”. Prosjektet går ut på at deltagerne skal pusse opp, redesigne og lage møbler. Arbeidsleder Truls Klaffmo forteller at prosjektet har holdt på i ca. 5 månder og at han ser positive utviklinger.

– Jeg tror det er viktig med rutine. Deltagerne møter opp hver morgen, har en arbeidsdag, er sosiale, praktiserer norsk og får oppleve sjargongen som er på en arbeidsplass. 

Han forteller også at prosjektet er en god mulighet for deltagerne å finne ut hva de passer til, og ønsker å gjøre videre. Noen av deltagerne finner en interesse i snekring og bygging, mens andre finner ut at de ønsker å gjøre noe annet. Målet er arbeidserfaringen, og å få et godt språkmessig utbytte.


Noen av møblene som Restart har pusset opp og lagt ut for salg. Foto: Stian Kjelstad Hammer.

Penger rett i kommunekassa

Varaordfører i Lørenskog Kommune, Ernst-Modest Herdieckerhoff forteller at prosjektet har 4 funksjoner; arbeidstrening, språktrening, gjenbruk og ikke minst en sosial arena, med muligheter for å skaffe sosiale kontakter både på og utenfor arbeidsplassen. I Lørenskog kommune har det vært en veldig bevisst prioritering å få flykninger inn i jobb så tidlig som mulig.

– Det er viktig å hjelpe flyktningene som kommer hit med å stå på egne ben. Alternativet er at de ikke kan forsørge seg selv, og det blir vesentlig dyrere enn det vi nå gir inn i prosjektet. Flykninger er ikke en belastning, men en ressurs for kommunen og en ressurs for samfunnet, avslutter Herdieckerhoff.