Fengselsleder: – Vi har nådd smertegrensen

Regjeringen fortsetter å kutte i kriminalomsorgen, til tross for fengselsansattes bekymring.
Fredag, 27 april, 2018 - 12:10

Kutt i kriminalomsorgen

2018: 45 millioner
2017: 36,4 millioner
2016: 35,2 millioner
2015: 30,7 millioner
2014: 10,5 millioner

Kilde: FriFagbevegelse

I 2014 trådte den daværende blå-blå regjeringens ABE-reform i kraft. Fem år senere vil kuttene i kriminalomsorgen ha nådd 158 millioner kroner. 

– ABE-reformen handler først og fremst om en effektiv og god bruk av skattebetalerenes penger, sier Høyre-politiker Guro Angell Gimse.

Reformen skal i utgangspunktet effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor, men flere aktører mener den rammer på feil sted.

– Ideelt sett så skjønner jeg jo reformen, men det er bare hvordan den slår ut. Det blir vår utfordring, som merker det hver dag i det daglige arbeidet, sier leder i Berg fengsel, Tor Arne Markussen.

Tenker sparing daglig


Leder i Berg fengsel, Tor Arne Markussen, forteller at de ansatte kanskje er de som merker kuttene mest. Foto: Ingrid Godager

Hos Berg fengsel har de flere ledige stillinger de ikke kan fylle på grunn av dårlig økonomi. Markussen forteller at de hver dag må tenke sparing. 

– Jeg opplever at vi har nådd en smertegrense, egentlig for ganske lenge siden, forteller han.


Guro Angell Gimse (H) sier at regjeringen er klar over bekymringen blant lederne i fengslene. Foto: Ingrid Godager

Utelukker ikke endringer

Gimse, som sitter i Justiskomiteen, sier at hun forventer at kriminalomsorgen, i likhet med andre offentlige etater, ser gjennom pengebruken sin. Likevel utelukker hun ikke eventuelle justeringer i form av kompensasjoner til kriminalomsorgen.

– Vi vet at situasjonen er tøff, sier Gimse.

Vil satse på kriminalomsorg

– Jeg er bekymret for at dette kan gå ut over den gode statistikken og den gode kriminalomsorgen som vi har hatt i Norge, sier SV-politiker og medlem av Finanskomiten Kari Elisabeth Kaski. 

Rita Bråten, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund, mener man bør satse på kriminalomsorgen for å unngå tilbakefall. 

– Alle de som kriminalomsorgen klarer å snu, eller endre adferd på, gjør jo en trygghet for samfunnet, sier Bråten.