Gode ledere kan få ned sykefraværet

Omtrent 3 av 10 sykmeldte mener at de kunne ha kommet tidligere tilbake på jobb med en mer forståelsesfull leder, viser en undersøkelse utført av Kantar TNS.
Fredag, 27 april, 2018 - 11:45

Ifølge faktisk.no ligger Norge på verdenstoppen når det gjelder sykefravær. Samtidig kommer det frem i Helsepolitisk Barometer 2018, utført av Kantar TNS, at over 50 prosent sykmeldte mener de kunne ha kommet tilbake raskere på jobb med enten en mer forståelsesfull leder, færre krav og færre konflikter eller bedre psykososialt miljø.

IA-rådgiver, Knut Steen ved NAVs arbeidslivssenter i Oslo, forteller at en leder som viser forståelse og et ønske om å få den sykmeldte tilbake på jobb kan være med på å forebygge sykefravær.

–  Vi ser at lederinvolveringen, og den type leder du har, kan ha veldig mye å si i forhold til om man lykkes med dette, forteller Steen.

Jobber for å unngå sykefravær

Aase Kristine Tangen er hovmester på Oslo rådhus, og jobber aktivt med å forebygge sykefravær.

– Vi er ganske sårbare hvis noen er borte, fordi det er spesifikke oppgaver og huset er stort. Vi er helt avhengig av kunnskapen de ansatte sitter inne med. Det er vanskelig å få inn en vikar på kort varsel, for de har nesten ikke mulighet til å finne fram på huset, forteller Tangen.

Tangen mener det er viktig med gode relasjoner på arbeidsplassen. 

– Det er lettere å se, følge opp og tilrettelegge for folk du kjenner, avslutter hun.