SYKEFRAVÆR: Nordmenn sykemelder seg mest i verden. FOTO: pxhere.com

Norge har verdens høyeste sykefravær

Sykefraværskulturen i Norge kan være årsaken, mener eksperter.
Onsdag, 18 april, 2018 - 10:37

Ferske tall fra Eurostat er bakgrunnen til faktasjekken. Faktisk.no konkluderer med at det er dekning for å si at Norge har det høyeste sykefraværet i verden. 

Det kan være misvisende å direkte sammenligne lands sykefravær, blant annet på grunn av forskjellige samfunnsmodeller. I land uten velferdsordninger er det for eksempel færre som sykemelder seg. Derfor er det en sammensatt undersøkelse med flere statistikker som støtter opp under påstanden om at Norge har verdens høyeste sykefravær. 

Ferske tall

Statistisk sentralbyrå måler sykefravær på to måter: sykefraværsstatistikk fra NAV og arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Sykefraværsstatistikken gir et mer riktig bilde av fraværet i Norge, mens AKU-tallene er mulige å sammenligne på et internasjonalt plan. Sykefraværet gjelder både egenmeldt og legemeldt fravær.

AKU-tallene er ikke publisert, men faktisk.no fikk tilgang til tallene for å lage statistikk. Det er ferske tall som viser at Norge ligger betydelig over de andre landene i 2010-2016.


NORGE PÅ TOPP: Statistikk fra Arbeidskraftundersøkelsene (LFS) i europeiske land, innsamlet av Eurostat. Tallene er fra 2016. Tallene er andel av «aktiv befolkning» som i de nasjonale arbeidskraftundersøkelsene oppgir at de en gitt uke var borte fra jobb på grunn av egen sykdom. Skjermdump: Faktisk.no

Annen sykefraværskultur

Førsteamanuensis ved OsloMet, Kjetil A. van der Wel, mener forskjeller mellom ulike lands velferdsordninger er hovedgrunnen til topplasseringen. 

– Utformingen av sykelønna og alternative ytelser kan påvirke sykefraværsnivået og statistikken. Vi kan likevel ikke utelukke at en del av årsaken skyldes en annen sykefraværskultur i Norge, der terskelen for å sykmelde seg er lavere eller der sykmelding brukes mer forebyggende ved ulike livskriser, mener Wel. 

I et debattinnlegg for Nettavisen skriver direktør for politikk og forhandlinger i Virke, Inger Lise Blyverket, at det er et tankekors at Norge topper både lykke- og sykefraværskåringer. Wel har ikke håndfaste svar på hvorfor det er sånn, men gir sin spekulasjon.

– Sykdom og sykefravær er ikke samme sak. Selv om man skal være syk for å få sykelønn er det mange grensetilfeller og gråsoner. En kan derfor tenke seg sykefravær i noen tilfeller kan bidra til å forebygge sykdom, for eksempel ved at arbeidstakere med krevende arbeidsmiljø kan få ekstra hvile, mener han. 


PARADOKS: Inger Lise Blyverket mener det er paradoksialt at Norge både topper lykke- og sykefraværskåringer. FOTO: Virke 

Delt ansvar

Blyverket mener også at ansvaret for å få ned fraværet ikke kun er opp til arbeidsgiverne.

– Ansvaret for å redusere sykefraværet må deles mellom den sykemeldte selv, NAV og legen, sier hun.

I tillegg mener hun politikere må ta ansvar for sykelønnsmodellen. 

Kristian Munthe, kontorsjef i arbeids- og tjenesteavdeling ved NAV, forteller at de jobber for å redusere sykefraværet og få flere i arbeid.

– En viktig oppgave for NAV er å sørge for systemer som fremmer god dialog og informasjonsflyt mellom aktørene i sykefraværsoppfølgingen. Digitalisering av sykefraværsoppfølgingen gjør at mye nå kan løses digitalt og informasjonen kan målrettes bedre, til nytte for de sykmeldte og arbeidsgiverne, forteller Munthe.