Tilbyr vannpipe på kafé

Nå har det kommet en kafé i Oslo hvor du kan røyke vannpipe. De inneholder ikke tobakk, men reguleres likevel av tobakksskadeloven.
Tirsdag, 24 april, 2018 - 14:25

Vannpiper i Norge

- Regulert av Forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter.

- Også nikotinfrie vannpiper går under tobakksskadeloven, fordi de regnes som tobakkssurrogater.

- Tobakkssurrogater er nikotinfrie, men brukes på samme måte som et tobakksprodukt.

- Man regulerer tobakkssurrogatene på lik linje som tobakksholdige produkter, for å redusere en eventuell signaleffekt.

Kilde: Helsedirektoratet

 

Vannpiper, også kalt shishaer, er et sjeldent syn i Oslos gater. Det var dermed mange som ble overrasket da utekafeen Sheikh begynte å tilby nettopp det.

Abdullah Gondal er én av mange besøkende som er overrasket over kafeen.

— Jeg ante ikke at det var lov?

Ammy Gomez som jobber på kafeen forklarer at vannpipene er tobakksfrie, og at de kun bruker urteblandinger. Likevel er det en rekke regler de må ta hensyn til.  

— Dette faller faktisk under tobakksskadeloven, selv når det ikke inneholder nikotin.

Tobakkssurrogater

Ramona Melanie Eichenberger er seniorrådgiver i Helsedirektoratet. Hun forteller at Norge har en forskrift som forbyr innførsel, salg og omsetting av nye tobakks- og nikotinprodukter. Eichenberger forteller at det er viktig å skille mellom vannpiper med og uten frukttobakk, ettersom forbudet kun gjelder de tobakks- og nikotinholdige.

— Rene urteblandinger som er tobakks- og nikotinfrie er tillatt å selge, sier hun. Eichenberger forteller videre at disse er ansett som tobakkssurrogater.

 — Tobakkssurrogater er det som etter sin bruksmåte tilsvarer tobakksvarer, men som ikke inneholder tobakk og nikotin. Det kan være urtesnus, urtesigaretter, vannpiper, urteblandinger til vannpipe. Disse går dermed under bestemmelsene i tobakksskadeloven.


F.v. Ramis Malik, Abdullah Gondal, Hayder Ahmed, Sami Gondal stusset over at det lov til å røyke shisha i Oslos gater. Foto: Ingrid Schou

Ønsker ikke en normalisering


Ramona Eichenberger fra Helsedirektoratet forklarer at selv nikotinfrie vannpiper går under tobakksskadeloven. Foto: Ingrid Schou

 — Det er fortsatt et forbud mot å selge til mindreårige, reklamere, og å oppstille varene synlig. Så det er en del begrensninger, selv når produktet ikke inneholder tobakk og nikotin. Men selve salget er da ikke forbudt etter tobakksskadeloven. Bakgrunnen er at man ikke ønsker en normaliseringseffekt av tobakksvarer, forklarer hun.

Eichenberger sier videre at myndighetene ønsket at tobakksskadelovens bestemmelser skulle få anvendelse på tobakkssurrogater, for å forhindre en indirekte reklame for tobakksvarer.

Reklameforbud en hindring

Gomez forteller at reklameforbudet har vært spesielt vanskelig å forholde seg til, fordi det har vært diffuse bestemmelser om hva reklame er og ikke er. Hun forteller at de har forsøkt å helgardere seg ved å minimere bruken av ordet shisha.


Ammy Gomez forstår at lovverket kan virke forvirrende på enkelte. Foto: Ingrid Schou

 — Samtidig er det litt vanskelig, for dette er jo en shisha-kafé, og vi har veldig lyst til å si at det er det det er, sier Gomez.

Ingen overraskelse at folk tror det er ulovlig

Gomez forklarer at hun har forståelse for at lovene er som de er. Hun blir heller ikke overrasket over at de får henvendelser fra folk som synes regelverket er vanskelig, og som tror det er ulovlig.

 — Det som gjør det litt ekstra tricky er at det nå finnes ganske mange tobakksprodukter som ikke inneholder nikotin, men som er underlagt de samme lovene som nikotinholdige produkter. Det hele kan nok virke forvirrende på mange.