FASE UT: Rundt årtusenskiftet sa EFSA (Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet) at de ønsket at slakteriene skulle fase ut bruken av CO2-metoden. På samme tid, oppgraderte Norge sine CO2-systemer, og produksjonen med denne metoden økte.

De lovlige gasskamrene

I de største griseslakteriene i Norge blir dyra gasset med CO2 før de blir avlivet. I nesten et halvt minutt må de lide for at vi skal kunne kjøpe billig bacon. Noen slaktere og bønder nekter å være en del av dette systemet. De har funnet egne veier.
Fredag, 8 juni, 2018 - 12:30