Bruker private Facebook-bilder til egenreklame på nett

- Jeg synes det er veldig ubehagelig at noen har tatt et bilde som jeg ikke har gitt tillatelse til, og brukt det i egen markedsføring, sier Hanna Jensen (23).
Mandag, 4 juni, 2018 - 11:29

Siden juli 2016 har Bunader Oslo brukt et privat bilde hentet fra Facebook, uten at jentene på bildet har blitt informert om at bildet ble brukt til reklame for bedriften.

– Det er ikke det verste bildet å ha ute på nettet, men fremdeles ikke greit å bruke andres bilder sånn som de gjør, sier Hanna Jensen (23).

– Det er litt ekkelt at det ligger ute, og at jeg ikke har vært klar over det. Da vet jeg ikke om andre bruker bilder av meg heller, sier Hanna Midtun Rostrup (23).

Det var Journalen som først kontaktet jentene på bildet for å høre om de selv hadde gitt tillatelse til dette. De ble alle svært overrasket og sier de aldri har sett dette bildet på nettsiden. Jentene forklarer at bildet er hentet fra konfirmasjonen deres tilbake i 2010 og at det er fra en privat Facebook-profil. 

– Jeg mener dette er uakseptabelt og at det skal fjernes så fort som mulig, sier Midtun Rostrup. 

Svarer ikke

Journalen har flere ganger prøvd å komme i kontakt med Bunader Oslo. Først på telefon for å forklare hva saken handler om, men hver gang ble vi møtt med at den daglige lederen Maria Johannesen legger på røret. Vi ringte også inn på vegne av jentene for å få en forklaring på hvordan Bunader Oslo har fått tak i bildet.

Vi spør Johannesen om hun kjenner til navna på personene som er avbildet på nettsiden, men Johannesen svarer: “Nei, burde jeg det?”. Rett etterpå legger hun atter en gang på røret. 

– Jeg synes de virker lite troverdig og ville aldri bestilt noe derfra når jeg vet at de holder på sånn, sier Jensen. 

Ingen av jentene som er avbildet har noe særlig kjennskap til Bunader Oslo og har etter avsløringene om bildebruken ingen tiltro til denne forhandleren.

– Jeg mener at dette beviser hva slags nettside og virksomhet det er snakk om. Dette er ikke en profesjonell aktør, og man får en følelse av at de også kan lure kundene sine, sier Midtun Rostrup.

- Umoralsk og forkastelig

Ingen av bunadene til jentene på bildet er kjøpt hos Bunader Oslo. To av bunadene er sydd hos lokale skreddere, mens bunaden til Hanna Jensen (i midten på bildet) er laget hos Norsk Flid Husfliden i Ålesund. Etter å ha blitt gjort oppmerksomme på den ulovlige reklamebruken til konkurrenten, er Norsk Flid rasende. 

– Vi blir selvfølgelig både forbannet og oppgitt. Dersom de ikke har god nok tro på eget arbeid, burde de finne noe annet å gjøre. Å stjele bilder uten i det minste å oppgi opphavsrett er totalt forkastelig, sier Siw Brandal Godø, daglig leder i Husfliden Ålesund AS. 

Siden den bunaden som er avbildet og laget av Norsk Flid ikke engang er i sortimentet hos Bunader Oslo, kan ikke Norsk Flid gå videre med denne saken, men de synes likevel at hele saken er umoralsk. 

– Vi opplever stadig at lokale, mindre firma bruker oss som referanser og våre mønstre, noe som ikke er avtalt. Ofte må vi forsvare oss urettsmessig ovenfor kunder som tror de har handlet i god tro hos en konkurrent, forklarer Godø. 

Utdrag fra lovverk som omhandles i denne saken: 

Åndsverkloven (utdrag):

§ 45c.

Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av den avbildede, unntatt når[…].

Henvendelse til Politiet. Domstolen tar avgjørelsene.

Personopplysningsloven (utdrag):

§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger

Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket […].

Henvendelse til Datatilsynet.

Markedsføringsloven (utdrag):

§ 6.Urimelig handelspraksis

En handelspraksis er urimelig dersom den strider mot god forretningsskikk overfor forbrukere og er egnet til vesentlig å endre forbrukernes økonomiske atferd slik at de treffer beslutninger de ellers ikke ville ha truffet […].

§ 7.Villedende handlinger

En handelspraksis er villedende dersom den inneholder uriktige opplysninger og dermed er usannferdig eller på annen måte er egnet til å villede forbrukerne […].

Henvendelse til Forbrukertilsynet.

Kilde: Lovdata

Ulovlig markedsføring

Siden butikken bruker bilder av en bunad som blir laget av en konkurrent, kan dette være villedende ovenfor forbrukerne og dermed i strid med markedsføringsloven. 

– Dersom man ikke har en avtale og dette er villedende, vil det være ulovlig markedsføring, men dette er på generelt grunnlag siden vi ikke har tatt opp denne saken, sier Morten Grandal, advokat i Forbrukertilsynet. 

Det å bryte med markedsføringsloven kan få store økonomiske konsekvenser dersom det blir opprettet sak.

– Generelt sett så har man sett bøter for brudd på markedsføringsloven på alt fra 100.000 kroner og opp mot én million kroner, og kanskje mer, forklarer Grandal. 


ØKONOMISKE KONSEKVENSER: Brudd på markedsføringsloven kan føre til store bøter, sier Grandal, advokat i Forbrukertilsynet. Foto: Martin Jutkvam.

Brudd på flere lovverk

Det er flere instanser som involveres i en sak der så mange regler brytes, og det kan være vanskelig å vite hvilken instans man kan henvende seg til. Siden jentene ikke ga sitt samtykke til at bildet ble brukt, så er det et brudd på personopplysningsloven (se faktaboks for lenke). 

– I denne sammenhengen tenker jeg samtykke er det mest naturlige. Det er alvorlig å behandle opplysninger når man ikke har grunnlag for det, sier Gullik Gundersen, juridisk rådgiver i Datatilsynet. 

Det er ikke bare brudd på markedsføringsloven som kan føre til store gebyrer for dem som bryter reglene.

– Etter dagens regelverk er gebyrene på inntil 900.000 kroner. Etter det kommende personvernsregelverket som trer i kraft i juli, så er gebyrene 4% av global omsetning eller 20 millioner euro. Nå vil man ikke være borti de summene i en sak som dette, men det er alvorlig å bryte personopplysningsregelverket, advarer den juridiske rådgiveren.

Han mener at mangel på samtykke er et lovbrudd, og det er et av de fundamentale prinsippene bak behandling av personopplysninger. På spørsmål om hva man skal gjøre, dersom man har havnet i en slik situasjon, svarer Gundersen: 

– Det første man må gjøre er å ta kontakt med butikken og si at: Dette er et bilde av meg, jeg synes ikke dette er greit. Ta ned dette bildet med en gang.

Han sier at dersom jentene ikke kommer igjennom til Bunader Oslo med ønske om å få bildet slettet, så kan de kontakte Datatilsynet eller ta saken til Forliksrådet. 


ALVORLIGE KONSEKVENSER: Dersom man bryter åndsverksloven, så er det domstolen som avgjør straffeutmåling, sier Gullik Gundersen, juridisk rådgiver i Datatilsynet. Foto: Martin Jutkvam.

 

Avslørt for andre gang

Det er ikke første gangen Bunader Oslo blir tatt for å bruke private bilder hentet fra Facebook til reklamebruk. Tilbake i 2014 var det Linda Helene Andersen som fikk seg en overraskelse, da TV2 gjorde henne oppmerksom på den ulovlige bruken av hennes bunadsbilde. Bunaden hennes var heller ikke kjøpt hos Bunader Oslo, men var sydd av Andersens egen bestemor.


PÅ FERIE: Det har ikke lykkes Journalen å få tilsvar fra Bunader Oslo. Foto: Martin Jutkvam.

– En ting er at de har brukt bildet mitt som reklame, men at de påtar seg æren for min bestemors håndverk syntes jeg er helt uakseptabelt, sa Andersen til TV2 i 2014. 

Den gang kalte bedriften seg for Bunader.com, men ble drevet av samme Maria Johannesen som er daglig leder for Bunader Oslo i dag. 

Journalen har prøvd å kontakte Bunader Oslo både på telefon og på e-post for å forklare saken og for å be om tilsvar, men bedriften har nektet å svare på våre spørsmål. Butikken var stengt da Journalen var innom, og neste dag sto det et skilt i vinduet om at butikken hadde ferie til 1.Juni.2018. 

 

Emneord: