Idrettslaget frykter de må legge ned populært gratistilbud

Lenge har Vestli IL invitert barn og unge til åpen hall, med bydelens støtte. Nå varsler bydel Stovner at idrettsklubben ikke kan regne med å få fortsatt tilskudd.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 15:13

I flere år har Vestli IL arrangert åpen hall for barn og unge. Nylig utvidet de tilbudet fra å kun omfatte barn til å også invitere eldre ungdom inn på ballspill. I oktober fikk de videre støtte fra bydelen til dette, men samtidig vedtok bydelsutvalget at idrettslaget ikke kan regne med fortsatt støtte i framtiden.

Forebyggende tilbud

– Hvis vi ikke får pengestøtte til åpenhall fra bydel Stovner eller andre samarbeidspartnere kan vi ikke opprettholde åpen hall, sier John Walstad, leder i Vestli IL Volley.

Tiltaket har blitt tatt godt imot, og Walstad sier de har forsøkt å begrense seg til 100 barn og unge i hallen samtidig, men at de av og til slipper inn flere hvis det er god stemning og mange som står ute i kulda og vil inn.

Walstad sier idrettslaget vil fortsette å søke støtte for å gjennomføre tiltaket. Han mener det er viktig for lokalmiljøet. – Det kan være en opprispa bil eller bilbrann som konsekvens av at vi ikke gir ungdommene våre et godt tilbud. De vil ha noe å holde på med, da er dette et godt og forebyggende tilbud, slår Walstad fast.

Avhengig av pengestøtte


John Walstad håper idrettsklubben kan opprettholde tilbudet med hjelp fra andre aktører. Foto: Privat

Pengestøtten går til de lagene i idrettsklubben som stiller med vaktmannskap under arrangementene, forklarer Walstad. Han beskriver det som en bedre dugnadsform enn salg av dopapir, men at de dermed gjør seg avhengig av støtten. Tilskuddet de får er en viktig del av inntektene til foreningen, og uten det, eller støtte fra andre aktører, må de avvikle åpen hall og heller satse på annet dugnadsarbeid som kan gi inntekter, ifølge Walstad.

Bydel Stovner skriver i en e-post til Journalen at bydelsutvalget behandlet flere saker om idrettstilbud på Stovner i utvalgsmøtet 11. oktober. – Jeg vil gjerne understreke at aktivitetstilbud for ungdom er en av de viktigste sakene for Bydelsutvalget og administrasjonen, og idrettstilbud er naturligvis en del av det, skriver kommunikasjonsmedarbeider Miljana Frostad.

– Bydelsutvalget har i 2018 opprettet en tilskuddsordning hvor barn og unge kan søke om støtte til fritidsaktiviteter. Det finnes ulike måter å støtte fritidstilbud i bydelen.

Bydelen skriver også at de vurderer hver enkelt søknad om støtte fra idrettsklubber separat. – Vi må forholde oss til bydelsbudsjettet, andre aktuelle behov for finansiering og effekten som ulike typer tilskudd ville ha på et helhetlig tilbud i bydelen.

Emneord: