Halvparten av befolkningen mener at muslimer har skylden for muslimhets

Muslimhets er et økende samfunnsproblem som ifølge Islamsk Råd Norge (IRN) går utover norske muslimer, spesielt de unge. Hvordan muslimer kan integrere seg og samtidig bevare sin kultur og muslimske identitet, er et sentralt tema når IRN arrangerer konferansen Muslimsk identitet i et moderne samfunn.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 14:39

Konferansen, som fant sted på Litteraturhuset 11. oktober, tar utgangspunkt i en undersøkelse utført av Senter for studier av holacaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) i fjor. I studien kommer det frem at mange nordmenn mener at muslimer selv har mye av skylden for økende muslimhets. Studien viser også at muslimhets er en psykisk belastning for den unge generasjonen som balanserer praktiseringen av sin tro og det å ta del i det norske samfunnet.


Forsker ved HL-senteret, Alexa Døving, og forsker ved Universitet i Oslo, Berit S. Thorbjørnsrud, holdt foredrag på konferansen. Foto: Islamsk Råd Norge.

Rapporten til HL-Senteret, «Holdninger til jøder og muslimer i Norge, 2017», viser:
 

  • 34,1 prosent av befolkningen har utpregede fordommer mot muslimer.
  • 48 prosent støttet påstanden «muslimer har selv mye av skylden for økende muslimhets.»
  • 42 prosent mener at muslimer ikke vil integreres i det norske samfunnet. 
  • 39 prosent mener at muslimer utgjør en trussel mot den norske kulturen.

Hovedimam i Tauheed Moské i Oslo, Sheikh Mahmoud Jalloul, reflekterer rundt spørsmålet om muslimer jobber hardt for å bli en god og viktig del av det norske samfunnet:

— Foreldre bør være mer oppmerksomme på at frykten for tap av muslimsk identitet vil stoppe integrasjonshjulet, og føre til større isolasjon av barna født og oppvokst mellom to kulturer, sier han.


Mahmoud Jalloul, hovedimam i Tauheed Moské i Oslo. Photo: Nedal Alkhalaf.

Skam-Sana hetset for hijab

Iman Meskini, kjent fra sin rolle som Sana i serien Skam, er en av seks personer som var med i en “sofagruppe”. De deler personlige erfaringer om troen sin i det moderne samfunnet. Meskini forteller at hun har opplevd å få hets for hijaben sin. Dette har ført til at hun i dag ikke leser kommentarfelt i aviser og sosiale medier.


Imam Meskini, kjent fra sin rolle som Sana i serien Skam. Foto: Islamsk Råd Norge.

Ser frem til neste konferanse

Konferanselederen i IRN forteller at de jobber aktivt for å støtte muslimske ungdommer i dag. Han vil vise viktigheten av å integreres i det norske samfunnet, og at det ikke er noen motsetningen mellom å være en god muslim og en integrert muslim. Han forteller at de tidlig merket en etterspørsel etter en konferanse som tar opp temaer relatert til muslimsk identitet og stadig økende mulismhets. Med et oppmøte på omkring 200 engasjerte deltagere og foredragsholdere, ser han frem til et lignende arrangement i fremtiden. 


Konferanselederen i IRN. Foto: Nedal Alkhalaf.