Økt fokus på ungdomskriminalitet

Forebyggende arbeid er politiets primærstrategi i bekjempelsen av ungdomskriminalitet, uttaler politioverbetjent Anne Katrin Storsveen.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 12:24

Politioverbetjent i Oslo Politidistrikt, Anne Katrin Storsveen forteller Journalen om prioritering av ungdomskriminalitet:

– Det skal satses mye mer på det. Vi skal jobbe med kriminalitetsforebygging, for å unngå at kriminalitet skal skje.

Politiet har ulike former med forebyggende arbeid. De har blant annet lokale forebyggere som jobber i ungdomsmiljøene i bydelene. 

– Da går de i oppsøkende kontakt, de følger opp hvis det har skjedd noe på skolen, følger opp i barnevernet med bekymringssamtaler eller sender saker videre til konfliktrådet. De møter ungdommene sammen med foreldre, barnevern og andre samarbeidsaktører vi har.

Politiets mål, utover å forebygge, er å unngå at de unge som begår en kriminell handling skal gjøre det igjen.

– Derfor er det viktig at vi er tilstede og gjør en effektiv jobb ute. Vi må være tilstede og snakke med ungdommen, og finne ut hvorfor de gjør som de gjør. Det forebyggende arbeidet er noe av det viktigste politiet gjør, for det er å handle proaktivt. Det skal være i forkant av kriminaliteten, sier Storsveen. 

Ungdomskriminaliteten har økt

I 2017 kom rapporten fra SaLTo om ungdomskriminalitet. Oslo kommune utarbeider rapporten sammen med Oslo Politidistrikt. I 2017 var det registrert 56,1 kriminelle forhold per tusende innbygger i aldersgruppen 10- 17 år. I 2015 var det kun registrert 37,9. I rapporten kommer det også frem at barn og unge under 18 år sto bak 6,4 prosent av alle straffbare forhold i 2017.

– Tidligere gikk ungdomskriminaliteten ned, men den har økt de siste årene. Vi ser at deler av kriminaliteten har forflyttet seg på nettet. Ungdomskriminaliteten har økt ute også, om det kan ha en sammenheng vet vi ikke. Likevel ser vi i våre saker at avtaler ofte skjer på nett, så eskalerer det ute på gata, uttaler Storsveen.

Større bruk av sosiale medier

De siste årene har politiet blitt mer aktive på sosiale medier. På Twitter melder politiet om ulike pågående hendelser. I september satt de også i gang en egen Nettpatrulje der politiet tar i mot henvendelser på sosiale medier. Storsveen mener viktigheten av sosiale medier er stor.

– De fleste borgerne er på nett i dag. Vi må være med i utviklingen og være der det skjer. En av grunnene til at vi bruker sosiale medier er at det skal bli enklere å få tak i oss, at vi er tilstede der borgerne er. Enten det er på gata eller på nettet.