SÆREGEN KLANG: Orgelet i Sagene kirke har en myk og syngende klang, men er så tungt å spille på at det er helseskadelig over tid. FOTO: Marianne Stensland.

Historisk orgel forfaller

Ett av Norges eldste orgler forfaller. Orgelet, som er bygget av den anerkjente Albert Hollenbach, trenger sårt oppgradering dersom klangen skal kunne bevares for ettertiden.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 10:26

Nå har en gruppe i Sagene og Iladalen menighet igangsatt kronerulling for å restaurere orgelet fra 1891.

– Det er få orgler av denne typen igjen i Norge. I Oslo er orgelet i Sagene kirke det eneste av denne typen som er bevart, opplyser kantor og organist i menigheten, Stein Skøyeneie.

Stort vedlikeholdsetterslep

Kirkelig fellesråd har ansvar for å fordele penger fra kommunen til de ulike menighetene. Kirkeverge i Oslo, Robert Wright, opplyser til Journalen at det ikke er uvanlig for menighetene i Oslo å samle inn til orgler.

NRK skrev tidligere denne uken om Oslo-kirkenes anstrengte økonomi.

– Vi har behov for større midler enn det vi har fått, ikke minst på vedlikeholdssiden. Den store utfordringen ligger i å ta vare på blant annet de fantastiske byggene og, i dette tilfellet, instrumentene vi forvalter, sier Wright.

Wright mener Kirkelig fellesråd ikke får nok penger av kommunen til å forvalte den eiendomsmassen de har ansvar for på en tilfredsstillende måte.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen fra Arbeiderpartiet, skriver i en e-post til Journalen at byrådet har økt rammen for kirkerehabiliteringer med 6 millioner kroner i forslag til budsjett for 2019. 

HØR RADIOSAKEN HER:

Emneord: