Ingen fred å få i regjeringens budsjett

Regjeringen fjerner statsstøtte til fredsorganisasjoner i Norge. Det kan bety kroken på døra for Fredshuset i Oslo.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 18:03

To år er gått siden regjeringen fjernet støtten til fredsorganisasjoner som driver opplysningsarbeid i Norge. Det har ført til redusert aktivitet i Fredshuset i Oslo, som huser noen av landets største fredsorganisasjoner.

I forslaget til årets statsbudsjett bortfaller også ekstrabevilgningene, som Venstre kjempet inn i fjor. Det kom på bakgrunn av at ICAN ble tildelt Nobels fredspris for sitt arbeid mot et globalt forbud mot atomvåpen.

– Vi har det siste året blitt holdt kunstig i live gjennom tilfeldige bevilgninger, men nå er vi nødt til å legge ned driften, hvis altså budsjettforslaget holder, sier fungerende leder i Norges Fredsråd Tuva Grimsgaard.

Hun retter kritikk mot Venstre, som hun mener ikke lenger taler deres sak etter partiets inntog i regjering.

– Ikke lenger en fredsnasjon

Norges Fredsråd står for driften av Fredshuset på Youngstorget, og flere av husets organisasjoner har allerede sett seg nødt til å flytte på grunn av manglende midler. Blant dem er fredsprisvinner ICAN, som i Norge drives av Norske Leger mot Atomvåpen (NLA).

– Det gis millioner for at Forsvaret kan drive informasjonsarbeid i Norge, og det er udemokratisk at sivilorganisasjoner for fred kuttes i støtten, sier Thea Kari Mjelstad, rådgiver i ICAN og NLA.

Under FNs generalforsamling i fjor signerte 122 land et forbud mot «å utvikle, prøvesprenge, produsere og skaffe atomvåpen». Norge og samtlige av verdens atommakter valgte ikke å være med. Daværende utenriksminister Børge Brende mente en signering ville bryte med Norges forpliktelser overfor NATO.

– At regjeringen heller ikke vil signere FN-avtalen om et forbud mot atomvåpen er et dårlig signal fra «fredsnasjonen» Norge, fortsetter Mjelstad.

Se Fredshusets kritikk og Venstres svar i videoen over.