Nancy Herz ble fortalt at hun ikke eide skam. Det fikk henne til å ta del i samfunnsdebatten gjennom å skrive en bok.

Nancy Herz forteller ungdom om skam

En av forfatterne av boka "Skamløs", Nancy Herz, holder foredrag for videregåendeelever på Litteraturhuset i Oslo. Hennes viktigste budskap er at de skal tørre å engasjere seg.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 20:53

Nancy Herz (22) fanget publikums oppmerksomhet gjennom å veksle mellom å lese utdrag fra boken, fortelle og stille direkte spørsmål til salen. Videregåendeelever fra Oslo og Akershus fikk delta på forfattermøtet med en engasjert Herz som fortalte om tematikken i boka “Skamløs”. Herz opplevde selv å ikke passe inn, og fikk friheten begrenset. Nå ønsker hun å nå ut med budskapet om at det er feil folk som skammer seg, og at man er bra nok ved å være seg selv.

– Jeg begynte etter hvert å tenke at det kanskje ikke var meg det var noe galt med, men et system, forklarer Herz.

Å tørre å snakke høyt om ting

Herz forsøkte å finne sin egen identitet, men følte seg verken helt norsk eller helt libanesisk. Hun opplevde at de rundt henne ikke turte å prate om ting.

– Ingen fortalte meg at jeg kunne være både og, i stedet for enten eller, sier Herz. 

Etter en oppfordring til elevene om å tørre å snakke høyt og saklig om alt, spør Herz elevene i salen om hva de engasjerer seg for. Hun setter i gang en håndsopprekning, og nevner temaer som dyrevelferd, rasisme og menneskerettigheter.


– Alle som rakk opp hånda nå bryr seg om noe, sier Herz, som mener at det finnes en sak for alle. 

Skam, ære og sosial kontroll

Alle har et forhold til skam, men ikke alle har et forhold til ære, forklarer Herz. Hun prøver å forklare de ulike begrepene, og mener at denne debatten trenger mer kunnskap. Hun forteller elevene om forskjellen på positiv og negativ sosial kontroll, og hvordan negativ sosial kontroll er med på å begrense livene til jenter med minoritetsbakgrunn i Norge. Den negative sosiale kontrollen skaper flere begrensninger desto eldre man blir. Likevel er hun opptatt av at dette er et tema som gjelder alle. 

– Skam er en universiell følelse vi kjenner på alle sammen, uavhengig av kjønn, legning, tro og bakgrunn. Boka er ikke bare for de i samme situasjon som meg, sier Herz. 


– Jeg tror elevene kan kjenne seg igjen i det jeg sier, og det er det viktigste, forteller Herz om dagens foredrag. 

Å nå ut til ungdommen

Lina Undrum Mariussen, barne- og ungdomsansvarlig ved Litteraturhuset, forteller at samfunnsdebatter ofte fører til sterke sakprosautgivelser, slik som boka “Skamløs”. Ofte retter debattene seg mot alle, også ungdom. 

– En måte å nå ut til dette publikummet på er å invitere forfattere som Nancy Herz hit til Litteraturhuset, forteller Mariussen, som mener det er svært viktig å involere ungdommer.

Deltar aktivt i samfunnsdebatten

Engasjementet til Herz ble virkelig stort etter en artikkel i Aftenposten som fikk overveldende mye respons, men hun har deltatt i samfunnsdebatten over mange år.

– Jeg begynte å skrive kronikker i 2013, og har bidratt med faste innlegg i lokalavisen min før jeg begynte å engasjere meg nasjonalt i debatter på tv og radio, forteller hun. 

Bare denne uka skal Herz holde 17 foredrag som dette, noe hun egentlig synes er i overkant mye. Samtidig føles det meningsfylt å gjøre noe for en sak hun synes er så viktig. Hun og de andre forfatterne har vunnet en rekke priser det siste året.

– Det er absolutt verdt det å bruke stemmen sin, avslutter Herz.  

Emneord: