Kulturminister Trine Skei Grande innledet paneldebatten. Foto: Tone Ingvaldsen

Musikkinstitusjonene taper

Onsdag morgen inviterte Kulturhuset i Youngsgate til paneldebatt om det framlagte kulturbudsjettet for 2019. Fem ulike tema skulle tas opp og hver bolk ble innledet av en representant fra kulturfeltet.
Torsdag, 11 oktober, 2018 - 10:18

Kulturarenaer, balanse i kulturlivet, arrangørfeltet, utøverfeltet og frivillig kulturliv var representert. 

Ros og ris

Kulturministeren fikk mye skryt for det arbeidet hun har lagt ned i forhandlingene, men det hersket ingen konsensus rundt de ulike temaene i salen. Hans Ole Rian, forbundsleder for Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), pekte på at oppgangen i realiteten kun var 0,007 prosent fra budsjett for inneværende år. Han la også fokus på avbyråkratiserings-og effektivitetsreformen som han mente rammer musikkmiljøet hardt.

ABE-reformen

- “Avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen”.

- “Forutsetter at alle statlige virksomheter gjennomfører tiltak for å bli mer effektive. “

Hentet fra regjeringen.no

 

Hett på talerstolen

Da reformen ble nevnt spratt det hender opp fra panelet og samtlige meldte seg umiddelbart på talerlisten. -Skyggesiden av budsjettet, kalte Freddy André Øvstegård ABE-reformen. Denne reformen legger et årlig press på offentlige bedrifter om å være så effektive som mulig for å spare ressurser. I kulturbransjen rammer dette hovedsakelig institusjonene på feltet. - Både orkester og museer får en realnedgang i budsjettet som følge av denne reformen, påpekte Øvstebø (SV). Geir Jørgen Bekkevold (KrF) var også kritisk til hvordan effektivisering skulle gjennomføres i musikkinstitusjoner. 

 -Hva skal orkesterne gjøre? Skal tubaen gå, eller skal de spille raskere?

Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

De store taper, de små vinner

Grande påpekte at budsjettet bevilger mer støtte til kunstnerøkonomien gjennom stipend og fokus på småbedriftspolitikk. I praksis betyr dette mer bevilgning til enkeltmannsforetak, hvilket ministeren mente var arbeidssituasjonen for de fleste utøvende kunstneryrker. 

Grande understreket at hun ønsket et fokus på bredden og frivilligheten i kulturlivet, men at hun jobber på “en armlengdes avstand”. Med dette mente hun at departementet bevilger penger, men at det ikke er opp til departementet å avgjøre hva som er god eller dårlig kultur. Hun understreket at ansvaret her ligger på kulturrådet. Det er imidlertid ikke bare kulturbudsjettet som blir rammet av ABE-reformen. I paneldebatten ble også helsesektroen nevnt som en taper av regjeringens effektiviseringsreform. 

 


Da ABE-reformen ble nevnt var paneldeltakerne ivrige. F.v. Freddy André Øvstegård, Anette Trettebergstuen og Kristin Ørmen Johnsen. Foto: Tone Ingvaldsen