Årets FleRe stipendiater F.v: Kambiz Zakaria (29), Idrak Abbasov (42), Kristina Valinina (24), Nafisa Zaheer (29), Ayan Awed (28) og Ouarda Jannaouni (27) Foto: Abdirahman Hassan

NRKs nye flerkulturelle stjerneskudd

I snart elleve år har NRK gjennom prosjektet «FleRe» rekruttert flerkulturelle journalister. Årets kull har nettopp begynt med den intensive opplæringen.
Tirsdag, 16 oktober, 2018 - 12:27

Hvert år får fem utvalgte personer med flerkulturell bakgrunn muligheten til å jobbe som stipendiat i NRK gjennom prosjektet «FleRe». Målet med prosjektet er å rekruttere flere journalister med flerkulturell kompetanse knyttet til språk, nettverk og perspektiv fra innvandrergrupper.

- Flere og bedre historier

Mangfoldssjef og prosjektleder for NRK FleRe, Marianne Mikkelsen forteller til Journalen at de har som mål å speile befolkningen og viser til at NRK som allmenkringkaster har en viktig samfunnsoppgave særlig når det gjelder å gi et tilbud til alle.

- Vi må ha medarbeidere som kjenner ulike norske virkeligheter. Det gir flere og bedre historier, sier Mikkelsen.

Hun mener at de i dag ikke er representative nok, selv om mye har skjedd i løpet av de siste ti årene.  


Marianne Mikkelsen, mangfoldssjef i NRK. Foto: Ola Kaland

 

30 har fått fast jobb 

Gjennom ti måneder får stipendiatene opplæring i flermedial journalistikk og produksjon gjennom praksis i NRK. I løpet av denne perioden publiserer stipendiatene saker på alle plattformer på NRK. 

Siden oppstarten av prosjektet i 2008 har 64 stipendiater så langt gjennomført programmet. Av disse har 30 fått fast jobb i NRK. I tillegg er det ti journalister som nå jobber som vikarer. Det er heller ikke uvanlig at noen stipendiater velger å søke jobb i andre mediebedrifter, noe Mikkelsen stiller seg positiv til.

- Det har vi ikke noe imot, tvert imot er det fint at vi kan bidra med flerkulturell kompetanse til andre mediehus, sier hun.

183 søkere i år

Ved årets søknadsopptak var det rundt 183 søkere som konkurrerte om seks stipendiatplasser. Journalen har møtt to av de som var så heldige å få tilbud, Ayan Awed (28) og Nafisa Zaheer (29).

Zaheer har studert markedsføring og journalistikk og har tidligere hatt praksisplass i NRKs kulturavdeling. Hun forteller at hun ble tipset om FleRe-prosjektet av en kollega som mente at det var en fin mulighet å komme seg inn i NRK.

- Jeg leste stillingsutlysningen og tenkte at dette virket som noe jeg har lyst til å gjøre, sier hun. 

Zaheer beskriver seg selv som samfunnsengasjert og brenner for temaer som utenforskap, ideologi og religionsfrihet. Hun har lenge irritert seg over norsk presse, som hun mener ikke er flinke nok til å trekke fram det store mangfoldet. Dette var noe av det som motiverte henne til å søke på stillingen som stipendiat i NRK. 

- De få gangene de (mediene, journ.anm) trekker frem historier som har med jenter eller gutter med pakistansk bakgrunn å gjøre, så ender det med at de kun får fram det ene narrativet, forteller hun.

- Bratt læringskurve  

Så langt har hun fått et positivt inntrykk av kurset men legger ikke skjul på at det til tider kan være intensivt.        

- Det er en bratt læringskurve og det føles nesten som om vi er tilbake på skolen, men det er så utrolig gøy, sier hun.                                                     


Nafisa Zaheer (29) mener mediene har et ansvar for å få fram det store mangfoldet. Selv drømmer hun om fast jobb i NRK Underholdning. Foto: Abdirahman Hassan

På spørsmål om hvilken avdeling hun sikter seg til framtiden nøler hun ikke med å svare.

- Jeg skal til NRK Underholdning etter nyttår, så det hadde vært gøy å få fast jobb der.

 Ønsker å være rollemodell 

Noe av det som motiverte Ayan Awed (28) til å søke på FleRe var knyttet til det å være rollemodell. Selv savnet hun dette da hun var yngre. 

- Når jeg vokste opp var det ikke mange som lignet på meg på TV eller i det generelle mediebildet, forteller hun.

Etter jul skal hun begynne i praksis hos NRK Super. Awed ønsker å bidra til å normalisere det å være minoritet i Norge, og lage innhold som kan være til inspirasjon for barn med minoritetsbakgrun. 

- Jeg vil være den rollemodellen jeg kunne ønske jeg hadde da jeg vokste opp, forteller Awed.

I likhet med Zaheer er hun også fornøyd med kurset og trekker særlig frem lærerne og de forskjellige kursholderne som noe av det mest lærerrike. 

- Jeg har i løpet av disse ukene forelsket meg i journalistikken, sier hun.

Ikke en bakdør

Begge stipendiatene er enige i at FleRe er et viktig prosjekt å ha særlig når det kommer til å gjenspeile samfunnet og kildenettverk. Zaher mener det er viktig å ha mennesker på laget som har kjennskap til ulike kulturer og religioner.       

- Da kommer man kanskje tettere inn på kildene sine, forteller hun.                                                                                                                               


Ayan Awed (28) ønsker å være en rollemodell for unge med minoritetsbakgrunn. Derfor har hun valgt å ha praksis i NRK Super. Foto: Abdirahman Hassan

Awed forteller at mange tror at prosjektet er en bakdør. Dette er noe hun ikke er enig i og mener at de på lik linje som alle andre ansatte går gjennom en omfattende rekrutteringsprosess. 

-Det er bare de som har en talent eller noe NRK vil ha som kommer gjennom nåløyet, avslutter hun.