Et av de mange nye sykkelparkeringene oppført på tidligere parkeringsplasser i Oslo, her ved Pilestredet. Foto: Simen Høseggen

Nye sykkelparkeringer etableres i Oslo

Parkeringsplasser tas fra bilene og gis til syklene, i det Sykkelprosjektet arbeider med å nå målet om bedre forhold for sykling i hovedstaden.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 09:26

 

På tvers av Oslo arbeider kommunen med å oppføre nye sykkelparkeringer, og kun på Sagene forventes det i løpet av de neste månedene at det oppføres åtte nye sykkelparkeringer.

Det er Sykkelprosjektet med Liv Jorun Andenes i spissen som står bak arbeidet, som skal bidra til økt sykkelbruk, og en tryggere hverdag for byens mange syklister.

– Utgangspunktet vårt er en sykkelstrategi, som ble vedtatt av et enstemmig bystyre i 2015. Hovedgrepet i den strategien er at det må bli tryggere og mer framkommelig å sykle i Oslo, for at vi skal nå målet som er satt om en sykkelandel på tjuefem prosent innen 2025. Det betyr at én av fire reiser i byen må skje på sykkel, sier Andenes.

Det er ikke bare på Sagene det arbeides med å etablere nye sykkelparkeringer, derimot.

– Målet for Oslo totalt er 600 plasser i løpet av året. Slik vi ligger an nå, når vi teller med alle sykkelstativer vi setter opp ved skoler, idrettsanlegg og sånt, så ser det ut til at vi når godt over tusen plasser i løpet av året.