Splittelsen rundt NATO er igjen blitt sentrum for debatt. Foto: Sgt Marc-Andre Gaudreault, JFC Brussum Imagery
NATO

Trident Juncture forsterker NATO-debatten

Det har blitt reist sterk motstand mot Trident Junture. En 70 år gammel debatt er igjen aktuell.
Torsdag, 1 november, 2018 - 13:36

Trident Juncture og NATO 

50.000 NATO soldater øver på et fiktiv angrep nordfra. 

Artikkel 5 utløses: Slik at NATO-landene kommer Norge til unnsetning 

NATO: en forsvarallianse dannet i 1947 i frykt for sovjetisk ekspansjon.

Består av 29 land i Europa inkludert Norge og Nord-Amerika.

Hvorvidt Norge skal være en del av NATO eller ikke har vært diskturert lenge. Debatten har igjen reist seg i lys av NATO øvelsen Trident Juncture.

Samlet mot NATO

Norges Fredslag, Sosialistisk Ungdom og Norge ut av NATO var tre av gruppene som deltok på demonstrasjonen på lørdag. Kari Anne Næss, leder i Norges Fredslag mener det er viktig å opponere mot NATO øvelsen.

— Trident Juncture bygger kapasitet for en militarisering av konflikthåndterig mellom internasjonale stormakter.Det er i dag for lett for våre politikere å gå til krig. Dette kan ikke godtas, sier hun til Journalen på e-post. 

I forkant av Trident Juncture ble alle ungdomspartiene i Norge invitert til å observere militærøvelsen. Andreas Sjalg Unneland, lederen i Sosialistisk Ungdom, sier til Journalen at de har valgt å ikke delta på øvelsen. Unneland mener at Trident Juncture ikke sikrer Norges trygghet. 

— Vi vil ikke være med på militærøvelsen som øker spenningen mellom NATO og Russland. Alliansen gir seg selv mandat til førstebruk av atomvåpen og forbeholder retten til å bruke militærmakt utenfor sine egne områder, uten FN-mandat, sier Unneland. 

Sosialistisk Ungdom mener forsvarsalliansen bryter med norske kjerneverdier. Ungdomspartiet til SV ønsker seg heller en nordisk forsvarsallianse som er uavhengig av både USA og Russland.

 — En foreldet tankegang 

Onsdag kveld inviterte Norge ut av NATO til debattmøte, “Hvordan reise motstand mot NATO”, på Litteraturhuset i Oslo. Innlederne til debatten var Jan Myrdal, svensk fortfatter og skribent og Ingeborg Breines, tidligere direktør i UNESCO og co-president i International Peace Bureau. De snakket om at fredsbevegelse og krigsmotstand er nødvendig for vår overlevelse.


 Ingeborg Breines (t.v) og Jan Myrdal (t.h) sin motstand mot NATO møtte stor støtte hos forsamlingen som onsdag kveld bidro til debatt på Litteraturhuset. Foto: Janni E. Hvidsten Evensen

 

— Tanken på at militære skal gjøre oss trygge er en foreldet tankegang, sa Ingeborg Breines på spørsmålene Journalen stilte til forsamlingen på debattmøte. 

På lik linje med lederen i Sosialistisk Ungdom viser Breienes til NATOs doktrine at de kan bruke atomvåpen først, som tilsier at NATO kan bruke uten å være angrepet. Breienes mener NATO underminerer FNs sikkerhetspolitikk og svekker respekten til internasjonal lov.

— Norges medlemskap i NATO bidrar til dette. For tiden bidrar Norge mye mer til NATOs operasjoner enn FNs fredsbevarende styrker, sier Breines. 

Breines mener NATOs plattform og arbeid vanseliggjør nedtrapping av konflikt. Pressekontakten fra Forsvarets operative hovedkvarter bekreftet over for VG på tirsdag at Russland vil foreta en ny missiltest utenfor Finmark.  

Støtter NATO 

Journalen kontaktet motparten. Caroline Hoff, politisk rådgiver, i Unge Høyre mener det er bra at styrkene i NATO for trent sammen. 

— Generelt mener vi at Nato har sikret fred, sikkerhet og stabilitet for Norge og verden i snart 70 år. Vi er avhengige av NATO for å forsvare oss hvis det blir krig i Norge, og det er åpenbart at NATO er en styrke for Norge, sier Hoff.

Øvind Svartstad fra Norge ut av NATO mener at freden Hoff sikter til ikke er represenativt med å si at NATO har sikret fred. Han viser til Bosnia-krigen (1992-1995) og NATOs innblanding i de ikke-europeiske landene som Afghanistan og Libya, hvor norske styrker har bidratt.  

I lys av demonstrasjonen mot NATO, sier Anders G. Haugseth, president i YATA Norge, at Trident Juncture er et eksempel på verdifelleskap.

— At Norge er medlem i NATO er et uttrykk for at vi står i et verdifelleskap med de andre medlemslandene, sier Haugseth.