Regjeringen ønsker å endre reglene for studielån.

Studenter kan miste 17.000 kroner i stipend

Mandag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2019. Ett forslag er å endre prosentandelen lån som omgjøres til stipend ved beståtte studiepoeng.
Onsdag, 10 oktober, 2018 - 16:13

I praksis vil dette si at en student som fullfører ett år med jusstudier, men bestemmer seg for å begynne på statsvitenskap året etter, vil tape 17.000 kroner i stipend det første studieåret. Forslaget til regjeringen er å endre omgjøring fra lån til stipend fra 40 til 25 prosent, dersomom studenten ikke fullfører påbegynt grad. I dag er reglene slik at hvis studenten fullfører 60 studiepoeng i løpet av ett studieår, vil 40 prosent av lånet bli omgjort til stipend. Med det nye forslaget vil kun 25 prosent bli omgjort, frem til studiet er avsluttet. Om studenten fullfører graden, vil også de siste 15 prosentene bli omgjordt til stipend. Forslaget vekker blandede reaksjoner hos studentene.