Oppvekstkomiteleder Hanne Eldby og klubbleder Knut Akselsen, her på ungdomshuset på Skullerud.

Ungdomsklubbene trenger penger

Bydel Østensjø er nødt til å oppgradere sine nedslitte ungdomsklubber, men mener byrådets strakstiltak ikke dekker behovene.
Mandag, 15 oktober, 2018 - 14:22

Østensjø har et bredt tilbud for barn og unge, og ønsker å holde vedlike sine fem fritidshus. Bydelen mener det er viktig å prioritere ungdommene, og påstår at behovet er stort. Dessverre har det vært kutt i budsjettene, og bydelen har vært nødt til å forvalte pengene andre steder enn på ungdomstjenestene. Dette har ført til dårlig stelte klubblokaler med store mangler. Det er særlig Skullerudklubben som burde vært pusset opp. Leder ved klubben Knut Akselsen, har en lang liste med problemer.

– Hvis dette hadde vært en arbeidsplass, for eksempel barnevernskontoret, er det ikke sikkert det ville blitt godkjent som kontor. Men det er litt det livet klubbene har.

Byrådet har vedtatt å dele ut 17 millioner i strakstiltak for at alle bydelene kan oppgradere ungdomshusene sine. Dette setter Østensjø stor pris på. Likevel fastslår Hanne Eldby som er leder for oppvekstkomiteen i bydelen, at det nødvendige er investeringsmidler, ikke strakstiltak.

– Nå burde byrådet få med seg at vi har klubber som står og råtner på rot, og vi trenger penger til å ruste opp klubbene.